Secretarii generali ai celor 101 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor participă în această perioadă la întâlniri de lucru în cadrul activităţilor de îmbunătăţire a actului administrativ, la iniţiativa prefectului Dumitru Ţiplea, a informat Prefectura Bihor.

Ședinţele se desfăşoară la sediul Instituţiei Prefectului, conform unui grafic prestabilit pentru intervalul 6-14 octombrie, iar la întâlniri participă prefectul şi jurişti din cadrul instituţiei, precum şi, în medie, 25 de reprezentanţi ai primăriilor din teritoriu.

Şedinţele de lucru vizează îmbunătăţirea activităţii secretarilor generali prin instruiri pe teme legislative, dar şi aspecte specifice precum respectarea termenelor de comunicare a răspunsurilor la circularele şi solicitările Instituţiei Prefectului, probleme identificate în funcţionarea consiliului local, pregătirea materialelor de şedinţă, desfăşurarea şedinţelor de consiliu, redactarea hotărârilor de consiliu şi a dispoziţiilor primarului sau asigurarea funcţionării şi actualizarea site-urilor primăriilor.

De asemenea, s-au discutat subiecte privind administrarea domeniului public şi privat al UAT-urilor, stabilirea impozitelor şi taxelor publice locale, publicarea obligatorie pe site-ul primăriei, în Monitorul Oficial Local, a actelor administrative de către fiecare UAT, transparentizarea şedinţelor de consiliu local şi demersuri pentru pregătirea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România.

Până vineri, 8 octombrie, au avut loc două întâlniri, urmând ca în cursul acestei săptămâni să se desfăşoare ultimele două din această serie. AGERPRES