Institutul Național de Administrație continuă formarea în domeniul achizițiilor publice prin organizarea de noi serii ale programelor de perfecționare organizate gratuit în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului implicat în procesul de achiziții publice în administrația publică din România”, cod SIPOCA 1100, cod SMIS 151956, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Planificarea grupelor pentru perioada următoare:

  • 07.2023 – 04.08.2023;
  • 08.2023 – 11.08.2023;
  • 08.2023 – 25.08.2023;
  • 08.2023 – 01.09.2023.

Grupul țintă, vizat în această etapă, este format din: personal care participă ocazional la activități din cadrul procesului de achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, din cadrul altor structuri decât cele de achiziții publice (buget, financiar-contabilitate, audit, tehnic, administrativ etc.).

Înscrierea la programele de perfecționare se realizează online prin intermediul platformei de training INA – https://training.ina.gov.ro/, conform Instrucțiunilor de înscriere. Selecția participanților se va realiza cu respectarea metodologiei privind selecția participanților, disponibilă pe site-ul INA, la https://ina.gov.ro/ina-incepe-inscrierile-la-programele-de-perfectionare-in-domeniul-achizitiilor-publice/.

Formarea va fi organizată exclusiv online, fiind utilizată platforma de training a INA. Absolvenții acestor programe de perfecționare vor primi certificate digitale de absolvire însoțite de supliment descriptiv privind competențele dobândite.