siveco-20 octom.jpgSIVECO Business Analyzer sustine administratia publica in prestarea de servicii calitative si in timp util cetatenilor

Dimensiunea complexa a activitatii administrative, in care se armonizeaza eficient elemente de ordin economic, social, financiar si uman, impune ca functionarii publici sa detina capacitatea de a opera cu informatii si instrumente informatice multiple.

Prin natura obiectului de activitate, conducerea institutiilor publice este des pusa in situatia de a opera cu informatii, care trebuie sa fie corecte si de calitate, atat in interesul publicului, cat si pentru buna functionare interna a structurilor administrative. Acest lucru nu este posibil in absenta instrumentelor de Business Intelligence, care sa asiste echipa manageriala in analiza si fundamentarea deciziilor.

„Institutiile publice sunt puternic influentate de presiunea deselor solicitari ce vin din partea cetatenilor, a colaboratorilor sau a partenerilor sociali. Pentru a putea gestiona in mod rational aceasta presiune, functionarii publici trebuie sa aiba acces la aplicatii complexe de analiza, disponibile in orice moment. O astfel de solutie de suport al activitatilor de organizare si conducere, aplicabila cu rezultate foarte bune si in administratia publica, este SIVECO Business Analyzer, produs dezvoltat de SIVECO Romania. Acesta reprezinta un Sistem Informatic de Management (SIM), flexibil si foarte usor de adaptat fluxului de lucru din sectorul public. Solutia monitorizeaza si coreleaza intreaga activitate din institutie, permitand functionarilor si conducerii din administratie prelucrarea datelor in timp real, cu mari si imediate beneficii pentru cetateni”, apreciaza Dorin Bara, Deputy Line of Business Manager in cadrul SIVECO Romania.

Practic, prin intermediul SIVECO Business Analyzer, conducerea structurilor administrative romanesti poate decide ce date sa selecteze, dupa ce criterii sa le analizeze si in ce forma sa le afiseze, pentru a accelera transferul de informatii necesare de la un nivel decizional la altul.

„Solutiile de tip Business Intelligence pe care le adresam administratiei, dar si sectorului privat, contribuie semnificativ la accelerarea procesarii datelor si asigura echipei de management un suport important in identificarea informatiilor relevante. Fidelitatea cu care SIVECO Business Analyzer filtreaza, analizeaza si interpreteaza un volum impresionant de informatii, cu o economie maxima de timp si resurse, face din solutia noastra un instrument indispensabil in practica administrativa”, adauga si Ciprian Neacsu, Technical Leader in cadrul companiei SIVECO Romania.

Demersurile de modernizare a infrastructurii informatice, a proceselor si, nu in ultimul rand, a personalului din institutiile publice au ca finalitate deservirea calitativa a cetatenilor. Acest obiectiv nu poate fi atins in absenta unor instrumente inteligente, de natura informatica, menite sa fluidizeze si sa standardizeze furnizarea serviciilor catre populatie.