Garda Financiara este institutie publica de control care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala.

O analiza de prof. univ. dr. ec. jur. Ionel Bostan si ec. drd. Constantin Iatco
Ca urmare a unor modificari mai recente s-a ajuns la formula organizarii ei ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Autoritatii Nationale de Control. Institutia este condusa de un comisar general – functionar public, numit prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control