Inovarea durabilă, pilon fundamental al dezvoltării socio-economice a României

Autoritatea Națională pentru Cercetare Știintifică organizează o discuție despre inovare ca motor al progresului economic și social. Evenimentul va avea loc la Hotel Plaza, sala Grand Conference Room, joi, 4 octombrie și este cea de-a doua conferință dedicată în exclusivitate factorilor de decizie din administrația publică centrală și locală, având ca temă dezvoltarea durabilă prin inovare.

Alături de moderatorul Alexandru Mironov, vor încerca să dea răspunsuri la principalele aspecte legate de inovarea durabilă George Bala – Director, Direcţia Transfer Tehnologic şi Infrastucturi, Manager proiect ANCS, Gabriel Vlăduț – Președinte, Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare, Valer Bățagă – Director Executiv Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Consiliul Județean Mureș, Călin Suciu – Șef Serviciu Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Mureș, Mircea Moldovan – Consilier Afaceri Europene, Instituția Prefectului din Județul Bihor, Reprezentant al Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, prof. dr. ing. Cătălin Popa – Prorector Relații Internaționale, Cooperare, Educație Continuă, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, conf. univ. dr. Violeta Turcuș – Prorector pentru Programe de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Relații cu Mediul Economic, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. dr. ing. Tudor Iclănzan – Consilier Proprietate Industrială, Universitatea „Politehnică” din Timișoara, dr. ing. Adrian Bot – Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca și ing. Ioan Ovidiu Perșa – Director General CIT Impact Tîrgu Mureș.

În contextul pregătirii României pentru strategia “Europa 2020 – O Uniune a Inovării” dezbaterea propusă urmărește două obiective principale: crearea unei strategii pe termen lung pentru implementarea activităților de inovare și transfer tehnologic, respectiv identificarea modalităților optime de finanțare sustenabilă pentru acestea.

Evenimentul face parte din proiectul “Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”, cod SMIS 24120, implementat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și este prima inițiativă din România destinată creării de politici publice de inovare durabilă pentru economie, societate şi mediu.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007-2013, iar ANCS își propune ca, prin intermediul acestuia, să introducă inovarea durabilă pe agenda factorilor decizionali din administrația publică centrală și locală.

Inovarea durabila, pilon fundamental al dezvoltarii socio-economice a Romaniei

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica are onoarea sa va invite la o discutie despre inovare ca motor al progresului economic si social. Evenimentul dezbatere va avea loc la Hotel Radisson Blu, sala Atlas 2, miercuri, 21 martie 2012 si este prima conferinta din Romania avand ca tema dezvoltarea durabila prin inovare.

Alaturi de moderatorul Gabriel Giurgiu vor încerca sa dea raspunsuri la principalele aspecte legate de inovarea durabila membri ai administraţiei centrale şi ai structurilor administrative locale, reprezentanţi ai universităţilor si institutelor de cercetare, precum şi ai mediului de afaceri românesc. Printre vorbitori se vor numara Dragos Ciuparu, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), Andreea Paul, Consilier de stat al Primului Ministru, Anton Anton, prorector al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România, Sorin Ioniță, Analist de politici publice, Florin Talpeș, Președinte al Consiliului Național pentru Cercetare și Inovare si multi altii.
(mai mult…)

Evenimente

Inovatie

Urbanism

Servicii Publice

Mediu