Indemnizaţiile directorilor şi membrilor CA ai regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor de stat vor fi plafonate până la 31 decembrie

Indemnizaţiile membrilor Consiliilor de Administraţie şi ale managerilor regiilor, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale în care statul este acţionar unic sau majoritar, vor rămâne plafonate până la 31 decembrie 2010, în urma aprobării marţi de către Senat a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2010.

Potrivit acestui act normativ al guvernului, se prorogă termenul până la care remuneraţia directorilor generali ai acestor regii, companii sau societăţi comerciale respectiv indemnizaţiile membrilor Consiliilor de Administraţie vor fi plafonate, aşa cum s-a stabilit printr-un act normativ al guvernului, aprobat de Parlament, în 2009.

Astfel, indemnizaţia directorilor regiilor autonome şi companiilor naţionale precum şi cea a şefilor societăţilor comerciale aflate în subordinea sau coordonarea ministerelor respectiv a autorităţilor publice centrale va fi asimilată indemnizaţiei de secretar de stat, a managerilor celor aflate în subordinea autorităţilor judeţene, la nivelul celei a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, respectiv a indemnizaţiei de viceprimar. Totodată, Ordonanţa prevede plafonarea la 1% din această remuneraţie a indemnizaţiei membrilor Consiliilor de Administraţie. Senatul este prima cameră sesizată în acest sens. AGERPRES