Începe modernizarea drumului care uneşte judeţele Iaşi şi Botoşani

Consiliul Judeţean Iaşi anunţă începerea implementării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iaşi- Botoşani, Cod SMIS 962”.

Proiectul se derulează în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1 – “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. Beneficiarul proiectului este Unitatea administrativ – teritorială Judeţul Iaşi.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, care asigură gestionarea asistenţei financiare din Instrumentele Structurale. Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est, care asigură implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Est. Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv 8 septembrie 2009 – 1 februarie 2012.


Obiectivul general al proiectului este accelerarea creşterii economice a zonelor defavorizate din Regiunea de Nord-Est, în vederea asigurării dezvoltării durabile şi a diminuării disparităţilor interregionale. Valoarea totală a proiectului este de 77.599.736,03 lei, din care 57.072.301,74 lei finanţare nerambursabilă. Contribuţia Consiliului Judeţean Iaşi la cheltuielile eligibile este de 2% din totalul acestora.