Pe 4 octombrie au demarat lucrările de reabilitare şi modernizare a imobilului care găzduieşte Centrul Maternal „LUMINIŢA”, situat în municipiul Cluj-Napoca, acestea urmând a fi finalizate în termen de maxim 9 luni.

Reabilitarea imobilului presupune în principal executarea unor lucrări de finisaje interioare, reparaţii exterioare, reparaţii la acoperiş, lucrări de instalaţii, lucrări la reţele exterioare, lucrări de dren, construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi, precum şi refacerea trotuarelor şi a aleilor.

Obiectivul general al proiectului selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională îl constituie creşterea calităţii serviciilor oferite mamei şi copilului, femeilor gravide aflate în situaţie de risc, mamelor singure cu copii nou născuţi cu risc de abandon, prin creşterea calităţii serviciilor oferite acestora, în contextul unei politici active care are rolul de a preveni abandonul copilului şi promovarea alternativelor la instituţionalizarea copilului.

Valoarea totală a proiectului este de 806.330,29 lei, iar valoarea eligibilă este de 651.481,46 lei, din care 523.465,35 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, finanţarea nerambursabilă din bugetul naţional este de 114.986,48 iar 13.029,63 lei constituie cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj. De asemenea, valoarea totală neeligibilă este de 154.848,83 lei şi reprezintă TVA aferentă cheltuielilor eligibile care va fi suportată de Consiliul Judeţean Cluj.

Beneficiari direcţi ai proiectului vor fi cuplurile mamă-copil aflate în situaţie de risc, cum ar fi mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon (mame singure şi mame adolescente) care se confruntă cu probleme relaţionale, profesionale şi financiare; gravide minore şi gravide aflate în situaţie de risc/dificultate; mame cu copii care temporar nu au locuinţă, fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului etc.

„Începerea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Centrului Maternal Luminiţa reprezintă o etapă extrem de importantă în procesul de implementare a acestui proiect cu finanţare europeană care va aduce un plus de ajutor mamelor şi copiilor aflaţi în situaţii dificile. De altfel, proiectul în sine este pe deplin compatibil cu misiunea Consiliului Judeţean de a asigura tuturor persoanelor un acces cât mai facil la serviciile sociale. Consecvent acestui obiectiv, Consiliul Judeţean alocă anual sume importante din bugetul judeţului pentru funcţionarea unităţilor din subordine care gestionează acest gen de servicii”, a precizat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.