Încă 4 blocuri din municipiul Vulcan intră în lucrările de reabilitare termică

La ultima ședință a Consiliului Local al municipiului Vulcan, primarul Gheorghe Ile a inițiat proiectul de hotărâre care permite intrarea UAT-Vulcan în etapa de contractare a finanțării. Semnarea Contractului de Finanțare se va face în aprilie 2019.

În Expunerea de motive făcută de biroul de specialitate al primăriei, se precizează:

Proiectul REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN – UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI, reprezinta o lucrare de investiţii importantă a municipiului nostru. În februarie 2018, biroul de specialitate a transmis cererea de finanțare prin sistemul electronic MySmis, în vederea finanțării obiectivului de investiții important pentru comunitatea noastră. În februarie 2019 s-a primit Scrisoarea de acceptare a cererii de finantare si tot in cursul lunii februarie se solicita pentru prezenta investitie si documentele necesare contractarii.

Lucrările de reabilitare termică se vor realiza în perioada 2019-2020, conform grafic GANTT rezultat din planul de activități al proiectului.

Luna aprilie 2019 este previzionata pentru semnarea contractului de finantare. În cadrul proiectului sunt vizate 4 blocuri cu toate scările aferente, respectiv Blocul 44 de pe Mihai Viteazu, D5 si D9 si Blocul T de pe str. Fantanelor.