Încă 1500 de funcţionari publici vor fi instruiţi de ANFP

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a organizat miercuri, 25 aprilie, conferinţa de lansare a proiectului “Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, beneficiari ai proiectului, membri ai echipei de proiect, formatori.

Proiectul, a cărui valoare totală eligibilă este de 12.680.000 lei, este cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi se derulează în perioada decembrie 2011 – decembrie 2013.

Demersul ANFP vizeză îmbunătăţirea abilităţilor şi dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul resurselor umane ale unui număr de 1500 de funcţionari publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale.

Prezent la eveniment, Cristian Roman, vicepreşedintele ANFP, a declarat: “Suntem bucuroşi că lansăm acest proiect care vizează dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică, demonstrînd încă o dată preocuparea Agenţiei faţă de cele două componente importante pentru sectorul public – perfecţionarea profesională şi atragerea fondurilor europene. Ţelul nostru a fost acela ca ANFP să se poată constitui într-un exemplu de bună practică în atragerea fondurilor europene, la nivelul administraţiei publice româneşti şi pot să afirm cu tărie că acesta a fost atins”.