Institutul Național de Administrație implementează proiectul „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod MySMIS 127558, Cod SIPOCA 617, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

În perioada mai – august 2022 va fi organizat Programul de formare specializată pentru persoanele nou intrate în sistem, pentru 50 de funcționari publici de execuție încadrați în perioada 01.04.2021 – 31.03.2022 și fără experiență anterioară de lucru în administrația publică.

Participarea la programul de formare este gratuită, costurile aferente derulării sesiunilor de formare fiind susținute integral din bugetul proiectului.

Programul de formare specializată pentru persoanele nou intrate în sistem abordează, într-o manieră inovativă, tematici complexe, menite să formeze competențe și să dezvolte cunoștințe și aptitudini în scopul înțelegerii structurii și principiilor care guvernează sistemului administrației publice.

Programul este structurat pe 6 module de formare organizate în sistem online, având o durată totală de 108 ore de formare (6 module x 18 ore/modul), distribuite în mod sincron și asincron.

Modulele de formare vor fi susținute de formatori cu expertiză și experiență relevante în formarea grupului țintă, abordând următoarea tematică:

M1. Bazele administrației publice;

M2. Calitatea și performanța serviciilor publice;

M3. Metode și instrumente pentru eficientizarea activității instituțiilor publice;

M4. Comunicare și lucru în echipă;

M5. Etică și integritate;

M6. Dezvoltare personală.

Atestarea absolvirii programului de formare specializată se face prin certificate digitale de absolvire însoțite de supliment descriptiv privind competențele dobândite, eliberate de INA, în condițiile legii.

Persoanele interesate sunt invitate să se înscrie în perioada 02 – 20.05.2022, prin crearea unui cont pe platforma de training INA.

Mai multe detalii privind programul de formare specializată și înscrierea sunt disponibile pe site-ul www.ina.gov.ro.