În perioada martie – mai 2023, Institutul Național de Administrație va organiza Programul de formare specializată destinat mentorilor, pentru 50 de persoane din autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale (funcționari publici de conducere și de execuție). 

Participarea la programul de formare este gratuită. Costurile aferente participării sunt susținute din bugetul proiectului.

Calendar desfășurare module de formare Grupa 1 (Sinaia)

Calendar desfășurare module de formare Grupa 2 (Sibiu)

Perioada de înscriere: 15 – 28.02.2023.

Înscrierea se realizează prin crearea unui cont pe platforma de training INA (www.training.ina.gov.ro); pentru detalii vă rugăm să consultați Instrucțiuni de înscriere . 

Selecția și evaluarea participanților se realizează conform prevederilor Metodologiei de selecție și evaluare a participanților. 

Pentru detalii suplimentare, persoane de contact sunt: Gina Ștefan (Grupa 1 – Sinaia), email: gina.stefan@ina.gov.ro și Anca Terchilă (Grupa 2 – Sibiu), email: anca.terchila@ina.gov.ro.

Programul este organizat în cadrul proiectului „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod MySMIS 127558, Cod SIPOCA 617, implementat de Institutul Național de Administrație (INA), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Detalii despre proiect: https://bit.ly/3nQHFrt.