Institutul Național de Administrație (INA) organizează gratuit programe de perfecționare în domeniul achizițiilor publice, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice locale și centrale.

În data de 16 august 2022 au început înscrierile pentru participarea la primele programe de perfecționare, grupul țintă vizat în această etapă, fiind format din personal care participă ocazional la activități din cadrul procesului de achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, din cadrul altor structuri decât cele de achiziții publice (buget, financiar-contabilitate, audit, tehnic, administrativ etc.).

Înscrierile se fac pe platforma de training INA – https://training.ina.gov.ro/, conform Instrucțiunilor, iar selecția participanților se va realiza cu respectarea Metodologiei. Ambele documente pot fi consultate mai jos.

Calendarul organizării programelor de perfecționare pentru perioada următoare este: 13.09-19.09.2022 (două grupe de participanți); 20.09-26.09.2022 (două grupe de participanți); 28.09-04.10.2022 (două grupe de participanți).

Formarea va fi organizată exclusiv online, fiind utilizată platforma de training a INA, formatorii vor folosi metode și instrumente moderne de formare, iar orele de formare vor fi susținute atât sincron, cât și asincron. Absolvenții acestor programe de perfecționare vor primi certificate digitale de absolvire însoțite de supliment descriptiv privind competențele dobândite.

Costurile aferente derulării sesiunilor de formare sunt susținute integral din bugetul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului implicat în procesul de achiziții publice în administrația publică din România”, cod SIPOCA 1100, cod SMIS 151956, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, implementat de Institutul Național de Administrație.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact este Cătălin-Mihai CONSTANTIN, manager proiect, email: catalin.constantin@ina.gov.ro.