Întreţinerea şi salubrizarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe din Sectorul 6 vor fi realizate de asociaţiile de proprietari.

„Întreţinerea şi salubrizarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti vor fi realizate de către asociaţiile de proprietari/locatari de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, acestea fiind direct responsabile de starea şi aspectul spaţiilor verzi”, prevede o hotărâre adoptată de Consiliul local.

Amenajarea spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe se poate realiza de către ADPDU Sector 6 prin serviciile de specialitate sau de asociaţiile de proprietari/locatari.

În cazul în care amenajarea spaţiilor verzi se va efectua de către asociaţiile de proprietari/locatari trebuie respectate principiile estetice şi de funcţionalitate. ADPDU Sector 6 poate oferi consultanţă gratuită, material dendro-floricol şi unelte necesare amenajării spaţiilor aferente blocurilor.

Pentru defrişarea, toaletarea şi reducerea arborilor situaţi pe spaţiile verzi aferente blocurilor de locuinţe, asociaţiile de proprietari/locatari vor avea obligaţia să solicite avizul de specialitate al Direcţiei de Mediu a Primăriei Municipiului Bucureşti.

Asociaţiile de proprietari/locatari nu au dreptul să modifice destinaţia terenurilor spaţii verzi, acestea fiind folosite doar în scopul amenajării, întreţinerii şi salubrizării.

Prin proiectul adoptat de Consiliul local s-a aprobat şi regulamentul de întreţinere şi salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6.

Amenajarea, întreţinerea şi salubrizarea terenurilor şi spaţiilor verzi deţinute sau administrate de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat de pe raza Sectorului 6 se va realiza de către aceştia în condiţiile legii şi acestui regulament.

Conform regulamentului, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi persoanelor fizice care deţin cu orice titlu (în proprietate, închiriere, administrare sau concesiune) terenuri neîngrijite în Sectorul 6 le revin următoarele obligaţii: să asigure întreţinerea, deratizarea, dezinsecţia şi salubrizarea terenurilor, prin tunderea periodică în decursul unui an a vegetaţiei şi eliminarea deşeurilor menajere şi nemenajere; să asigure curăţenia şi ordinea la locurile de depozitare a materialelor de pe terenurile cu construcţii nefinalizate pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; să ia măsuri pentru împrejmuirea terenurilor deţinute, pentru preîntâmpinarea depozitărilor ilegale de deşeuri municipale din partea unor persoane necunoscute.

În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de regulament de către asociaţiile de proprietari/locatari, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 va efectua lucrările de întreţinere şi curăţare a terenurilor spaţiilor verzi aferente locuinţelor de tip condominiu.

În cazul proprietăţilor private, lucrările se efectuează de către ADPDU Sector 6, urmând ca acesta să recupereze cheltuielile efectuate în acest scop, în condiţiile legii.

Primarul Ciprian Ciucu a subliniat că autoritatea locală nu le va solicita asociaţiilor de proprietari să facă amenajări ale spaţiilor verzi aferente blocurilor. „Nu vor face amenajări decât dacă vor, adică nimeni nu le va cere să facă amenajări”, a declarat Ciucu. AGERPRES