Serviciul Public pentru Finante Publice Locale S.P.F.P.L.) Sector 6 a demarat actiunea de inventariere a materiei impozabile de pe raza sectorului.
Este vizata, in mod special, inventarierea garajelor amplasate pe domeniul public, actiune ce va fi finalizata pana la sfarsitul lunii mai 2005. In aceasta perioada, echipele de inspectori ai S.P.F.P.L. Sector 6 care vor face verificarile in teren, in locurile unde sunt amplasate astfel de constructii, vor inscriptiona pe fiecare garaj numarul de ordine din locul respectiv urmand ca, la finalizarea operatiunii, sa poata fi determinat numarul total al acestui tip de constructii.

Totodata, pe fiecare garaj va fi afisata o invitatie prin care proprietarul este rugat sa se prezinte la sediul S.P.F.P.L. Sector 6 in vederea completarii evidentelor fiscale cu datele reale din teren.
Toate constructiile depistate fara aprobari legale, ai caror proprietari nu au declarat si nu au platit taxa de ocupare a terenului, vor fi luate in evidenta in vederea dezafectarii. Proprietarilor le va fi stabilita taxa datorata pentru utilizarea domeniului public pentru perioada cat au detinut garajele.