Salariile angajaţilor Primăriei Municipiului Craiova şi ai celor patru instituţii din subordine – Poliţia Locală, Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe şi Sport Club Municipal Craiova – rămân neschimbate, la nivelul lunii decembrie 2021.

Potrivit unui proiect de hotărâre al Consiliului Local Craiova care va fi dezbătut în şedinţa de joi, această decizie a avut în vedere anvelopa bugetară preconizată pentru anul 2022, „ţinând cont de necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii autorităţii publice şi instituţiilor publice subordonate şi obligativitatea respectării principiului ierarhizării salariilor, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate”.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2018, în cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază se vor stabili prin dispoziţie a primarului municipiului Craiova, respectiv prin act administrativ al conducătorilor serviciilor publice de interes local.

„În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră. În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021″, se arată în proiectul de hotărâre.

Şi Consiliul Judeţean Dolj a hotărât luna trecută ca salariile personalului din aparatul de specialitate al CJ şi din instituţiile subordonate să se menţină în acest an la nivelul lunii decembrie 2021. AGERPRES