nichita_microfon.jpgÎn şedinţa Consiliului Local de pe 28 martie, primarul municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, şi-a prezentat raportul de activitate pe anul 2010. În mesajul său, primarul a subiliniat faptul că 2010 a fost anul accentuării crizei economice, având drept consecinţă reducerea majoră a încasărilor la bugetul Municipiului Iaşi.

În acest context dificil, administraţia locală şi-a stabilit ca prioritate asigurarea funcţionalităţii oraşului, prin menţinerea serviciilor publice la un standard cât mai înalt de calitate, în ciuda crizei şi a bugetelor reduse. O altă ţintă deosebit de importantă pe care şi-a stabilit-o Primăria Municipiului Iaşi a reprezentat-o absorbţia de fonduri europene pentru demararea marilor lucrări de infrastructură.

Practic, anul 2010 a reprezentat pentru Primăria Municipiului Iaşi anul confirmării capacităţii de a contracta finanţări europene pentru marile proiecte de dezvoltare ale oraşului. Astfel, Iaşul a reuşit să finalizeze două proiecte importante, ambele în parteneriat cu Consiliul Judeţean: Centrul expoziţional Moldova (37, 8 milioane lei) şi Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia (16 milioane lei).


Tot în 2010 au fost semnate contracte mari cu finanţare europeană ce totalizează o valoare totală de 588 milioane lei. Astfel au fost parafate proiectele privind Zona de agrement Ciric (46 milioane lei), Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Băncilă (88 milioane lei), Dezvoltarea axei de transport Est-Vest (90 milioane lei), Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică (91 milioane lei), Centrul tehnologic regional (18 milioane lei) şi Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi, în valoare de 253 milioane lei.


De asemenea, Primăria Municipiului Iaşi are elaborate documentaţiile pentru proiecte europene ce urmează a fi parafate în 2011, în valoare de 293 milioane lei. Acestea sunt “Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud” (87 milioane lei), Managementul traficului (91 milioane lei), Creşterea accesibilităţii spre zona centrală (7,5 milioane lei), Autogara Iaşi (91 milioane lei), Extinderea şi reabilitarea Centrului de bătrâni Sf. Parascheva (10 milioane lei) şi înfiinţarea Muzeului Municipal (5,5 milioane lei).