Consilierii locali au votat, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Focşani, majorarea impozitului pe clădire sau pe teren cu sume cuprinse între 300% şi 500% pentru mai multe imobile neîngrijite din municipiu.

Astfel, potrivit notelor de constatare, s-a propus şi votat majorarea impozitului pentru terenurile neîngrijite, pe suprafaţa cărora se află depozitate deşeuri rezultate din materiale de construcţii şi pietriş sau pentru terenurile cu vegetaţie crescută necontrolat şi cu deşeuri menajere.

De asemenea, impozitul a fost majorat şi pentru mai multe clădiri dărăpănate şi neîngrijite, cu acoperiş degradat, fără ferestre şi uşi, cu pereţi crăpaţi şi tencuială căzută.

Clădirile şi terenurile în cauză se află atât în proprietatea unor persoane fizice, cât şi a unor persoane juridice.

Unele dintre imobilele pentru care au fost majorate impozitele se regăsesc pe lista monumentelor istorice. Printre acestea, Casa Macridescu, în care a funcţionat Palatul Copiilor din Focşani şi un imobil de pe strada Titulescu, ambele aflate în proprietatea unor persoane juridice.

Direcţia Judeţeană de Cultură Vrancea a sancţionat şi în anii trecuţi proprietarii acestor imobile pentru că nu şi-au respectat obligaţiile de conservare şi restaurare a clădirilor monumente istorice, însă fără succes. AGERPRES