impozite.jpgImpozitele şi taxele locale ar putea creşte cu 16,05% de la începutul anului 2013, conform unui proiect de hotărâre de guvern, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale cu inflaţia pe ultimii trei ani.

„În concordanţă cu prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează nivelurile impozitelor si taxelor locale din Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, prin elaborarea unui nou proiect de hotărâre a Guvernului privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, cu rata inflaţiei pentru perioada de 3 ani de la ultima indexare, respectiv 16,05% pentru anii 2010-2012”, precizează nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

MFP estimează că prin indexarea la inflaţie a impozitelor şi taxelor locale veniturile bugetelor locale vor creşte cu 891 milioane lei pe an. AGERPRES