Impozitul pe terenurile extravilane va fi sursa de venit la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora se afla terenurile, a hotarat guvernul printr-o ordonanta de urgenta care modifica legile privind Codul fiscal si reforma in domeniul proprietatii.
De prevedere vor beneficia peste 3.200 de bugete locale. Administratiile locale vor gestiona impozitele platite pentru terenurile extravilane. Decizia guvernului este motivata de faptul ca autoritatile administratiei publice locale sunt in posesia bazelor de date privind aceste terenuri, precum si faptul ca autoritatile locale pot contribui la colectarea eficienta a impozitelor.
Pana in prezent, impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul localitatilor era varsat la bugetul de stat.
De asemenea, modul de calcul al impozitelor pentru terenurile extravilane a fost schimbat printr-o ordonanta de urgenta adoptata de guvern. Potrivit noilor reglementari, impozitul pentru terenurile amplasate in extravilan va fi stabilit in functie de suprafata in hectare a terenului si de zona in care este acesta amplasat, la care se va adauga coeficientul de corectie ce se calculeaza in functie de rangul localitatii.

Consiliile locale stabilesc patru categorii de zone, spre deosebire de cinci clase de calitate a terenurilor, criteriu folosit in prezent pentru determinarea impozitului. Astfel, pentru un teren cu constructii sumele pe baza carora se calculeaza impozitul variaza de la 22 lei noi pe hectar la terenurile situate in zona A, la 16 lei noi pe hectar pentru terenurile situate in zona D. In cazul terenurilor arabile, suma in baza careia se calculeaza impozitul este de la 36 lei noi pe hectar pentru cele situate in zona A, la 16 lei noi pe hectar pentru terenurile din zona D. Pentru pasuni si fanete, sumele pe baza carora se calculeaza impozitul sunt de 20 de lei noi pe hectar pentru cele situate in zona A si de 14 lei noi pentru cele din zona D. In privinta livezilor pe rod, sumele variaza de la 40 de lei noi pe hectar pentru zona A si de 34 de lei noi pe hectar pentru zona D.
Impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor stabilite si incasate pentru anul 2006, pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, raman stabilite conform deciziilor emise de organele fiscale. (Un material de Claudia MATEI)