functionar.jpgGuvernul va lua, în următoarele luni, măsuri suplimentare de reducere a numărului de angajaţi în sectorul public, iar dacă acţiunile anunţate se dovedesc insuficiente pentru a atinge ţinta de deficit pentru acest an se vor majora impozitele şi taxele, în funcţie de necesităţi, se arată în scrisoarea de intenţie către FMI aprobată miercuri de Executiv.

„Am redus deja numărul angajaţilor din sectorul bugetar cu aproximativ 20.000 de persoane în 2010 şi intenţionăm să continuăm raţionalizarea personalului în lunile următoare. Schimbările structurale din sistemul de sănătate, pensii, educaţie şi finanţe publice locale vor genera, de asemenea, economii”, se arată în document.

Guvernul afirmă că pentru a spori veniturile bugetare se va lărgi baza de impunere pentru impozitul pe venit şi cea de contribuţii sociale şi se va introduce un impozit pe cifra de afaceri pentru distribuitorii de medicamente. „Cea mai mare parte a arieratelor la nivel local sunt către furnizori şi intenţionăm să încheiem acorduri de swap cu autorităţile locale pentru a putea stinge astfel datoriile reciproce. La nivel central, cea mai mare parte a arieratelor fiind în sectorul de sănătate, vom implementa un plan de restructurare a sectorului de sănătate.


Pentru a îmbunătăţi mecanismele de monitorizare şi control în vederea eliminării arieratelor atât la nivel central cât şi la nivel local, vom integra sistemul de raportare contabilă cu sistemul de plăţi în Trezorerie. Această legătură ne va permite să urmărim angajamentele şi va contribui la gestionarea şi controlul bugetului. În final, vom solicita ministerelor ordonatoare să monitorizeze unităţile aflate în subordinea lor pentru ca acestea să respecte plafoanele de angajament şi să aplice sancţiuni împotriva acelor instituţii şi persoane ce depăşesc plafoanele”, se precizează în scrisoarea de intenţie către FMI. Fondul de salarii în 2011 va fi limitat la 39 miliarde de lei şi se va stabili o limită de 1.290.000 total angajaţi în sectorul public, la începutul lui 2011, se arată în scrisoarea de intenţie către FMI aprobată miercuri de Executiv.


„Suntem în curs de elaborare a Strategiei Fiscale (SF) pentru perioada 2011-2013 şi vom înainta aceasta Strategie Parlamentului până la finele lunii mai. Această Strategie va cuprinde obiectivul de realizate a unei ţinte de deficit fiscal de până la 4,4% din PIB în 2011 şi va elimina al 13-lea salariu plătit angajaţilor din sectorul public. Pentru a încuraja disciplina bugetară, ierarhizarea după priorităţi a proiectelor şi sporirea eficienţei, Ministerul Finanţelor Publice va transmite limite orientative de cheltuieli ordonatorilor primari de credite în procesul de elaborare a Strategiei Fiscale”, se precizează în scrisoarea către reprezentanţii FMI.


Pentru a întări disciplina fiscală a autorităţilor locale şi a menţine stabilitatea macro-fiscală, Guvernul susţine că este în curs de a amenda legea finanţelor publice locale. Amendamentele vor include: modificări ale definiţiei juridice a bugetului echilibrat, de la o definiţie bazată pe veniturile şi cheltuielile bugetate către una bazată pe veniturile realizate şi cheltuielile angajate, reflectarea într-o singură lege a tuturor reglementărilor privind împrumuturile contractate la nivel local şi introducerea unor limite prudenţiale suplimentare, cum ar fi limita stocului de datorie şi condiţia de a avea excedent în anii anteriori contractării împrumutului, aprobarea de limite multi-anuale pentru împrumut şi pentru transferurile destinate investiţiilor de la bugetul de stat, în vederea îmbunătăţirii bugetării multianuale de capital, şi introducerea de sancţiuni relevante din LRF (criteriu de performanţă structural pentru finele lunii septembrie 2010).


„Pentru a ne conforma cu Legea Salarizării Unitare, vom aplica limite privind fondul de salarii în conformitate cu standardele de personal la nivelul autorităţilor locale”, se precizează în scrisoarea de intenţie. Pentru a combate evaziunea fiscală şi contrabanda şi pentru a îmbunătăţi colectarea impozitelor şi taxelor, Executivul afirmă că, până la finele lunii iunie, în ceea ce priveşte TVA se vor stabili standarde minime comune de înregistrare şi scoatere din evidenţe a contribuabililor ce desfăşoară operaţiuni intra-comunitare, mai ales achiziţii de bunuri, şi va crea un registru al operatorilor intra-comunitari. De asemenea, se vor stabili garanţii colaterale pentru achiziţiile intra-comunitare de produse cu risc ridicat de fraudă fiscală, se va revizui regimul de autorizare al operatorilor ce desfăşoară activităţi cu bunuri aflate în regim suspensiv de accize prin introducerea unor condiţii mai stricte, inclusiv stabilirea unei garanţii colaterale obligatorii pentru producerea, procesarea şi păstrarea acestor produse şi vor fi revizuite condiţiile de transfer de părţi sociale / acţiuni în cadrul companiilor. AGERPRES