Guvernul a stabilit printr-o Hotarare cuantumul si conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita politistilor mutati in interesul serviciului in alta localitate decat cea in care isi au domiciliul.
Compensatia se acorda in situatia in care politistii nu efectueaza naveta sau nu detin locuinta proprietate personala si nu li se poate asigura spatiu de locuit. Compensatia lunara pentru chirie se calculeaza in raport cu salariul de baza din luna pentru care se acorda, in cuantum de:

– 50% din salariul de baza pentru politistii care locuiesc in municipii, statiuni turistice sau balneare si localitati cu situatii deosebite;

– 40% din salariul de baza pentru cei care locuiesc in alte localitati decit cele prevazute mai sus.

Localitati cu situatii deosebite sunt acele localitati care indeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in localitati sau zone izolate sau cele din judetele unde incadrearea personalului se face cu dificultate si care sunt stabilite prin ordin al ministrului Administratiei si Internelor.

Pentru a beneficia de compensatia lunara pentru chirie, politistul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– nu efectueaza naveta la si de la locul de munca din/in localitatea de domiciliu;

– el sau sotia/sotul acestuia nu detine locuinta proprietate personala in localitatea in care a fost numit sau mutat in interesul serviciului si nu are atribuita, prin contract de inchiriere, o locuinta din fondul locativ de stat in localitatea unde isi desfasoara activitatea;

– politistul sau sotia/sotul acestuia are un contract de inchiriere incheiat si inregistrat la administratia financiara in conditiile legii;

– unitatea de politie in care politistul este incadrat nu are posibilitatea sa-i asigure spatiu de locuit corespunzator;

– politistul si-a stabilit resedinta in localitatea in care a fost numit sau mutat in interesul serviciului, la adresa locuintei inchiriate in conditiile legii.

Compensatia se acorda si politistilor numiti in prima functie sau mutati in interesul serviciului in localitatea in care isi are domiciliul daca, pe langa indeplinirea cumulativ a cerintelor mentionate, se afla intr-un caz justificat constatat in urma efectuarii unei anchete sociale. Compensatiile lunare se acorda in urma deciziei conducatorilor unitatilor de politie. Politistii trimisi in misiune permanenta in strainatate nu beneficiaza de acest tip de compensatie.