Guvernul a stabilit atributiile Comitetului pentru Finante Publice Locale

Comitetul pentru Finante Publice Locale are ca obiect apararea intereselor unitatilor administrativ-teritoriale in plan financiar, armonizarea procesului de descentralizare a unor atributii de la nivelul administratiei publice centrale catre administratia publica locala si armonizarea proceselor financiare desfasurate la nivelul administratiei publice locale.
Guvernul a aprobat o hotarare privind functionarea si atributiile Comitetului pentru Finante Publice Locale. Comitetul analizeaza propunerile privind limitele sumelor pentru echilibrarea ce se aloca anual de la bugetul de stat la bugetele locale, precum si modul de fundamentare si repartizare a acestora pe judete si face recomandari pentru imbunatatirea sistemului de repartizare.

De asemenea, Comitetul analizeaza propunerile privind modificarea criteriilor si formulei de alocare a sumelor de echilibrare ce vor fi repartizate pe judete si pe unitati administrativ-teritoriale si face recomandari pentru imbunatatirea sistemului de echilibrare.

Alte atributii ale Comitetului privesc formularea de propuneri asupra proiectelor de acte normative ce cuprind reglementari cu caracter financiar si fiscal privind unitatile administrativ-teritoriale, atunci cand considera necesar. Totodata, Comitetul are competente in analizarea disfunctionalitatilor semnalate de reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale determinate de modificarile legislative, precum si impactul acestora asupra finantelor publice locale si formuleaza recomandari pentru imbunatatirea cadrului legal.

Comitetul este format din cate un reprezentant al Parlamentului, al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Ministerului Economiei si Finantelor (MEF), al Asociatiei Comunelor din Romania, al Asociatiei Oraselor din Romania, al Asociatiilor Municipiilor si al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene. Presedintele Comitetului este reprezentantul MEF.

Componenta nominala a Comitetului se aproba prin ordin comun al ministrului Economiei si al ministrului Internelor, care se publica in Monitorul Oficial. Comitetul prezinta Guvernului, anual, un raport privind activitatea sa. (Un material de Claudia ATANASOAE)