Guvernul a aprobat, in sedinta de pe 1 octombrie, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, potrivit acestuia fiind reglementata infiintarea Comisiei Nationale pentru Cresterea Performantei Energetice a Cladirilor.

Comisia este un organism de specialitate fara personalitate juridica, cu rol consultativ pe langa Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, fiind formata din 15 membri atestati tehnico-profesional ca auditori energetici pentru cladiri.

Structura, atributiile si regulamentul de organizare si functionare ale Comisiei, precum si numirea sau revocarea membrilor acesteia se aproba prin ordin al ministrului Dezvoltarii. De asemenea, potrivit actului normativ, auditorul energetic pentru cladiri este definit ca o persoana fizica atestata in conditiile legii, care are dreptul sa realizeze auditul energetic, sa elaboreze certificatul de performanta energetica si sa intocmeasca raportul de audit energetic al cladirii existente.

Auditorii energetici pentru cladiri sunt specialisti care isi desfasoara activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice. Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor ca auditori energetici pentru cladiri se face sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Conditiile si procedura de atestare tehnico-profesionala, inclusiv de exercitare si de suspendare a activitatii ca auditor energetic pentru cladiri, se aproba prin ordin al ministrului Dezvoltarii, mentioneaza comunicatul citat.

Potrivit noilor reglementari aprobate Guvern, certificatul de performanta al cladirii este eliberat proprietarului, iar acesta are obligatia de a-l prezenta, la notariat, in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare, in cazul vanzarii, sau la administratia fiscala pe raza careia de afla cladirea, in vederea inregistrarii contractului de inchiriere, in cazul inchirierii. Totodata, certificatul elaborat pentru cladirile noi se prezinta comisiei intrunite in vederea receptiei finale si se introduce in cartea tehnica a constructiei.

Certificatele, insotite de informatii privind cladirile certificate si, dupa caz, de masurile propuse pentru cresterea performantei energetice, sunt transmise, in format electronic, de auditorii energetici pentru cladiri, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor, INCERC Bucuresti, unitate aflata in coordonarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. INCERC Bucuresti centralizeaza certificatele si datele transmise odata cu acestea, in vederea constituirii unor baze de date specifice domeniului eficientei energetice a cladirilor, se arata in comunicatul Guvernului. Pe de alta parte, cheltuielile pentru proiectarea, realizarea, exploatarea si intretinerea bazelor de date se suporta din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Conform proiectului de lege aprobat, nerespectarea obligatiei privind afisarea certificatului de performanta energetica a cladirii, pentru cladirile cu o suprafata utila de peste 1.000 mp, aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice, ca si nerespectarea obligatiei de a prezenta certificatul la receptia finala a cladirilor noi constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor sunt asigurate de organele cu atributii de control ale primariilor municipiilor, oraselor si comunelor, respective ale Primariei Municipiului Bucuresti, se mai arata in comunicatul mentionat.