In sedinta din 14 aprilie, Guvernul a actualizat prevederile Strategiei privind reforma institutionala a Ministerului Administratiei si Internelor in perioada 2005-2006.
Strategia isi propune reconstructia si modernizarea institutionala a Ministerului Administratiei si Internelor, corelarea noilor structuri organizatorice cu structurile similare din statele occidentale, in conformitate cu recomandarile organismelor europene si angajamentele asumate de Guvernul Romaniei cu privire la reforma institutionala. Strategia identifica prioritatile procesului de reforma institutionala, obiectivele si directiile de actiune, etapizat, pentru anul 2005 si, respectiv 2006.

Vor fi avute in vedere:

– elaborarea proiectelor actelor normative de nivel superior si a legislatiei secundare cu respectarea principiului deconcentrarii;

– delimitarea competentelor intre politie si jandarmerie;

– cresterea capacitatii operative a structurilor de interventie rapida in vederea gestionarii calificate a tuturor problemelor pe linie de ordine publica;

– generalizarea standardizarii procedurilor si actiunilor, in scopul debirocratizarii serviciilor publice din competenta Ministerului Administratiei si Internelor;

– proiectarea si aplicarea unui sistem integrat de diagnoza a nevoilor de pregatire a personalului, precum si a unor indicatori de performanta ai sistemului de formare continua a personalului;

– adaptarea structurilor de invatamant universitar din subordinea Ministrului Administratiei si Internelor la standardele Uniunii Europene in domeniu;

– identificarea activitatilor Ministerului Administratiei si Internelor care vor fi descentralizate catre autoritatile publice locale, conform principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii;

– identificarea activitatilor Ministerului Administratiei si Internelor care vor fi deconcentrate, prin amendarea legislatiei primare si secundare pentru a asigura o flexibilitate mai mare in rezolvarea problemelor si gestionarea resurselor, concomitent cu transferul de personal;

– externalizarea serviciilor privind hranirea efectivelor, intretinerea imobilelor, proiectarea lucrarilor de reparatii la imobile si investitii, inclusiv autorizarea executiei lucrarilor, a inspectiei de santier, precum si a activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor, la obiectivele din cadrul ministerului.

Strategia privind reforma institutionala a Ministerului Administratiei si Internelor in perioada 2005-2006 este realizata in conformitate cu prevederile Programului de guvernare, privind necesitatea reconstructiei institutionale a autoritatii centrale din domeniul afacerilor interne. Adoptarea Strategiei contribuie la promovarea valorilor care guverneaza spatiul european: transparenta, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate si eficienta.