Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotărâre, principalele atribuţii ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, grupate pe domenii de activitate.

Potrivit unui comunicat al Executivului, prin proiectul de hotărâre se stabileşte modul de organizare, funcţionare şi atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în scopul unei coerente şi unitare aplicări a prevederilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici şi a îndeplinirii calităţii de coordonator de reforme şi/sau investiţii ce revine Agenţiei, prin raportare la dispoziţiile OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr. 124/2021.

Astfel, se stabilesc principalele atribuţii ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, grupate pe domenii de activitate, după cum urmează: „reglementarea funcţiei publice; evidenţa şi managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici; evidenţa personalului plătit din fonduri publice; implementarea şi gestionarea de programe finanţate din fonduri europene, precum şi din alte surse legal constituite, în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; gestionarea implementării reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare; reprezentare”.

Totodată, în vederea implementării unor reforme, investiţii şi obiective specifice ale Componentei nr. 7 – Transformarea digitală din PNRR, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va gestiona şi E-ANFP, care reprezintă un instrument de evidenţă şi management integrat, care constă în actualizarea/dezvoltarea progresivă a sistemelor informatice existente la nivelul ANFP cu privire la managementul carierei funcţionarilor publici de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale şi care va permite monitorizarea, colectarea de date şi o gestiune a informaţiilor din dosarul profesional la nivel complex.

De asemenea, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va gestiona şi SIMRU – sistemul integrat şi unitar de management al serviciilor de resurse umane pentru administraţia publică centrală, care reprezintă o platformă de gestiune internă aprofundată, utilizată intern de către autorităţi şi instituţii publice pentru a realiza procesele de management al resurselor umane şi pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice.

Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este de 199, exclusiv demnitarii şi numărul de posturi aferent cabinetelor acestora. Personalul Agenţiei este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual„, se mai arată în comunicat. AGERPRES