Guvernul a aprobat, în şedinţa de pe 14 iulie, o hotărâre care va operaţionaliza Comitetul pentru finanţe publice locale, având în vedere solicitările structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi faptul că toate actele normative cu impact economic, financiar şi fiscal asupra activităţii administraţiei publice locale trebuie avizate de acest comitet.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), actul normativ adoptat în acest sens modifică şi completează HG 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale.

Documentul stabileşte, printre atribuţiile Comitetului, analizarea modului de aplicare a prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi formularea de recomandări pentru modificarea sau completarea legii.

De asemenea, se modifică modalitatea de desemnare a reprezentanţilor structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale întrucât acestea au moduri de organizare şi atribuţii diferite ale organelor de conducere, conform statutelor proprii.

„Totodată, se modifică modalitatea de constituire a Comitetului, prin prezenţa a două treimi din numărul membrilor în funcţie, şi se prevede posibilitatea de a lua hotărâri cu majoritate simplă întrucât, până acum, acestea erau luate prin consensul tuturor membrilor, ceea ce a condus la un blocaj în luarea deciziilor”, a mai precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. AGERPRES