Guvernul a aprobat, pe 8 februarie, limitele anuale, pentru perioada 2023-2025, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate de acestea, stabilind sumele de 1,6 miliarde lei anual, respectiv 2 miliarde lei anual.

Conform unui comunicat al Guvernului, hotărârea aprobată în acest sens stabileşte limitele anuale, aferente anilor 2023, 2024 şi 2025, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile / subdiviziunile administrativ-teritoriale.

„Actul normativ pune în acord cu Strategia fiscal-bugetară pentru anul 2023 nivelul plafoanelor privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrative-teritoriale şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de acestea pentru anii 2023- 2025”, precizează sursa citată.

Guvernul menţionează că „pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrative-teritoriale a fost stabilită o limită de 1,6 miliarde lei anual, pentru anii 2023, 2024, 2025, iar pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către acestea a fost stabilit plafonul de 2 miliarde lei, pentru fiecare din anii respectivi”.

Plafoanele au fost stabilite cu încadrarea în nivelul deficitului bugetului general consolidat, menţionează Executivul.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, la propunerea Ministerului Finanţelor, în fiecare an se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, limitele anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, pe o perioadă de 3 ani următori anului în care se aprobă. AGERPRES