Guvernul a aprobat infiintarea Centrului National al Burselor de Studii in Strainatate

Noua institutie are ca misiune asigurarea accesului cetatenilor romani la studii in strainatate, in vederea formarii si specializarii acestora.
Astfel, Centrul National al Burselor de Studii in Strainatate faciliteaza accesul elevilor, studentilor, al absolventilor institutiilor de invatamant acreditate, al personalului didactic titular in invatamant si al altor categorii de beneficiari, la bursele de studii oferite Ministerului Educatiei si Cercetarii de Guvernul Romaniei, de autoritati publice, fundatii, donatori – persoane fizice sau juridice -, de diferite state in cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau in mod unilateral, precum si la bursele provenite din programe guvernamentale si internationale. Este singurul organism al Ministerului Educatiei si Cercetarii abilitat sa acorde bursele de studii in strainatate. Trimiterea la studii a candidatilor selectionati se face nominal, in baza ordinului ministrului educatiei si cercetarii.

Activitatea Centrului National al Burselor de Studii in Strainatate se desfasoara in colaborare cu Consiliul Centrului National pentru Burse de Studii in Strainatate, organism consultativ aflat in subordinea directa a ministrului educatiei si cercetarii. Consiliul este format din profesori universitari titulari, cu activitate didactica si stiintifica recunoscuta in tara si strainatate, precum si conduita morala, din Secretarul general al Ministerului Educatiei si Cercetarii, din directorul de la Directia pentru minoritati din Ministerul Educatiei si Cercetarii, doi profesori titulari din invatamantul preuniversitar si din directorul Centrului National pentru Burse de Studii in Strainatate, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii la solicitarea Centrului, pe o perioada de 4 ani. Nici unul din membrii Consiliului nu poate fi numit pentru un nou mandat.