Granturi de 4 milioane de euri pentru dezvoltarea localitatilor ilfovene

Consiliile locale ale judetului Ilfov pot accesa fonduri de peste 4 milioane de euro pentru investitii in domeniile gestionarii deseurilor si gospodaririi apelor uzate.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Bucuresti-Ilfov a lansat, pe 6 martie, licitatia deschisa pentru ”Schema de granturi pentru sprijinirea investitiilor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” din cadrul programului Phare 2006 – Coeziune Economica si Sociala (CES).

”Prin acest program, lansat la nivel national de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor, se finanteaza proiecte ale autoritatilor publice locale in doua sectoare prioritare de mediu – gestiunea deseurilor si gospodarirea apelor uzate”, a declarat directorul general al ADR, Dan Nicula.

El a adaugat ca suma globala indicativa disponibila din programul Phare 2006 CES pentru sectorul public, in cadrul acestei licitatii deschise, depaseste 36 de milioane de euro, din care peste 27 de milioane euro din fonduri Phare si peste 9 milioane de euro co-finantare de la bugetul de stat.

Potrivit directorului ADR, suma minima pentru finantarea unui proiect este de 100.000 de euro, iar suma maxima de 1 milion de euro. ”Finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta, de cel putin 10%, trebuie sa fie acoperita din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse decat cele provenind din fondurile Comisiei Europene”, a precizat Dan Nicula.

De asemenea, a explicat Dan Nicula, solicitantii eligibili sunt autoritatile publice locale reprezentand localitati cu pana la 50.000 de locuitori, cu responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor sau gospodaririi apelor. ”Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare pentru fiecare sector de mediu prioritar. Proiectul trebuie sa cuprinda, obligatoriu, componenta de investitie, o componenta de pregatire a personalului implicat in exploatarea investitiei si o componenta de informare si constientizare publica”, a subliniat Dan Nicula.

El a explicat ca proiectele de gestionare a deseurilor care vor fi selectate pentru a fi finantate trebuie sa respecte prioritatile identificate in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru regiunea in care proiectul va fi implementat. Principalele categorii de activitati de investitie care pot primi finantare sunt statiile de pre-tratare biomecanica a deseurilor menajere, platforme de compostare, colectare si transportul deseurilor municipale, colectare selectiva precum si sisteme de salubrizare si spatii pentru depozitare temporara.

In ceea ce priveste proiectele de gospodarire a apei si a apelor uzate, acestea trebuie sa contribuie la implementarea acquis-ului comunitar si a politicilor nationale adoptate. Astfel, proiectele trebuie sa vizeze construirea, reabilitarea, modernizarea retelelor de apa potabila si a sistemelor de tratare a acestora, construirea, reabilitarea si modernizarea retelelor de canalizare si a sistemelor de epurare a apelor uzate, reducerea pagubelor produse de fenomenele meteorologice de risc, prin luarea de masuri de protectie impotriva inundatiilor si a altor potentiale calamitati in zona, precum si a efectelor lor, asigurarea de apa potabila de calitate buna, si protectie impotriva nutrientilor generati de activitatile agricole, a adaugat Dan Nicula.

Potrivit acestuia, obiectivele specifice pentru sectorul gestionarii deseurilor sunt reducerea impactului asupra mediului inconjurator a depozitelor de deseuri, introducerea colectarii si transportului deseurilor in zonele in care nu a existat pana in prezent sistem de salubrizare.

De asemenea, se urmareste imbunatatirea metodelor simple si eficiente de tratare a deseurilor intr-un raport optim cost-beneficiu, precum si dezvoltarea si implementarea la nivel local a proiectelor prin care se va face posibila furnizarea facilitatilor de gestionare a deseurilor in vederea reabilitarii si protectiei mediului inconjurator. ”Durata unui proiect nu poate depasi 13 luni. Limita maxima de depunere a cererilor de finantare este 25 aprilie, iar finalizarea investitiei trebuie facuta inainte de noiembrie 2009”, a mai spus Dan Nicula, adaugand ca se finanteaza proiecte pentru localitati cu pana la 50.000 de locuitori.