gds_consult.jpgGDS Consult este o companie privata cu capital integral romanesc, infiintata in anul 2001 pentru a oferi consultanta generala de afaceri celor interesati de dezvoltarea unei afaceri durabile si profitabile, pe o piata concurentiala si emergenta.

Inca de la infiintare, GDS Consult a cunoscut un ritm de dezvoltare foarte dinamic, bazat pe profesionalism si satisfactia partenerilor de afaceri, ca urmare a consultantei de specialitate adaptata la nevoile si cerintele partenerilor.

Solutiile inovatoare propuse de specialistii companiei sunt implementate cu succes atat in cadrul companiilor romanesti, cat si in cele multinationale. Din experienta am constatat ca foarte rar exista probleme singulare, de cele mai multe ori ele se interconecteaza. De aceea, pentru reusita oricarei afaceri de succes, apelul la timp si termeni corecti la o consultanta profesionala de afaceri este o conditie esentiala a reusitei.

Gestionata de oameni de afaceri tineri si care au cunoscut succesul managerial intr-o piata adesea complexa si agitata, GDS Consult a dovedit prin proiectele realizate ca dispune de specialisti cu experienta in diferite domenii, si in plus, are o baza materiala de inalt nivel, care ii asigura conditiile unei performante profesionale de exceptie.

OFERTA DE SERVICII

Urmărind activ atingerea rezultatului final al oricărui proiect, fără a ne limita doar la depunerea diligenţelor şi oferirea de soluţii, ne asumăm alături de partenerii noştrii riscurile aferente realizării oricărui proiect de investiţii. Pentru că vrem să ne cunoaşteţi în amănunt munca, iată câteva problematici particulare în care avem competenţele necesare să vă oferim consultanţă de afaceri şi pentru realizarea cărora suntem încântaţi să colaborăm:

– Asistenţă în demararea de proiecte ce vizează dezvoltarea reţelelor de magazine ale companiilor internaţionale cu profil mini-market, hypermarket. Aceasta acoperă o gamă largă de servicii de consultanţă ce au ca obiect între altele identificarea de locaţii corespunzătoare pentru amplasarea acestor construcţii, clarificarea situaţiei juridice şi urbanistice a amplasamentelor, negocierii cu titularii dreptului de proprietate, folosinţă sau administraţie şi nu în ultimul rând asistenţă în vederea încheierii actelor juridice pentru dobândirea dreptului de proprietate/folosinţă;

– Asistenţă în obţinerea creditelor pentru realizarea investiţiilor, asistenţă în obţinerea avizelor şi autorizaţiilor legale, precum şi orice altă asistenţă necesară finalizării proiectelor de investiţii;

– Elaborarea planurilor de afaceri pentru investiţii în domeniul imobiliar;

– Asistenţă în domeniul concurenţei din România prin redactarea de opinii privind denaturarea concurenţei şi concurenţa neloială;

– Asistenta in domeniul eligibilitatii proiectelor de afaceri in scopul obtinerii fondurilor europene destinate acestora.

– Asistenţă în domeniul financiar-bancar necesară proiectelor de afaceri în scopul obţinerii creditelor nerambursabile acordate prin programele SAPARD, PHARE şi ISPA;

– Asistenţă pentru societăţile ce aduc investiţii directe cu impact semnificativ în economia României prin furnizarea infomaţiilor referitoare la mediul de afaceri românesc şi a celor necesare pentru înfiinţarea de societăţi comerciale în România, şi consilierea acestora în relaţia cu Agenţia Română pentru Investiţii Străine;

– Asistenţă pentru societăţile comerciale cu sediul în străinatate cu privire la cadrul normativ intern privind afacerile: forme de organizare a afacerilor, autorizaţii/avize/permise necesare;

GDS CONSULT ofera asistenta in obtinerea de finanatari (fonduri nerambursabile):

– Determinarea proiectului in raport cu axele prioritare

– Realizarea de studii de fezabilitate si planuri de afaceri pentru posibilii beneficiari

– Realizarea de studii de piata

– Asistenta juridica, tehnica si economica

– Identificarea si monitorizarea surselor de finantare

– Completarea documentaiilor pentru finantari

Experienţa, dinamismul şi profesionalismul nostru au convins deja importante companii româneşti şi multinaţionale să ne aleagă drept parteneri, pentru că le-am oferit garanţia unei reprezentări autorizate în relaţiile cu partenerii lor de afaceri, atât din mediul public cât şi din cel privat.

Coordonate:

Strada Lainici, nr. 7, sector 1, Bucuresti, 012251 ROMANIA

Tel: +40 (21) 202.92.44/45

Tel/Fax: 40 (21) 202.92.46

Email:office@gdsconsult.ro

Website: www.gdsconsult.ro