Gazeta satului vrâncean, cu bani europeni

Secretarii localităţilor vrâncene vor realiza o bază de date cu bunele practici administrative necesare pentru derularea activităţii administraţiilor locale, care ar urma să fie disponibilă în primul semestru din acest an. Aceasta este una din ideile propuse în cadrul proiectului “Eficienţă şi calitate în actul decizional prin creşterea capacităţii organizaţionale a autorităţilor publice din judeţul Vrancea”.

Tot în primul semestru din 2012 va fi realizată şi o hartă a accesării fondurilor europene şi guvernamentale de către edilii localităţilor vrâncene. Vor fi cuprinse informaţii despre fiecare proiect, precum şi despre stadiul investiţiilor. Nu în ultimul rând, va fi realizată o gazetă electronică a satului vrâncean, cu informaţii despre fiecare localitate. Revista va apărea în variantă electronică şi va fi disponibilă autorităţilor locale şi mass-media.

Proiectul “Eficienţă şi calitate în actul decizional prin creşterea capacităţii organizaţionale a autorităţilor publice din judeţul Vrancea” are o valoare totală de 938.000 lei şi este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Managerul proiectului, Iulia Şerban, a precizat că unul dintre obiectivele proiectului, derulat până în 2012, este tocmai pregătirea de manageri care să gestioneze implementarea proiectelor europene. De asemenea, a fost înfiinţată o Structură Tehnică de Lucru formată din reprezentanţii primăriilor şi instituţiilor deconcentrate. Practic, în acest moment, în administraţia locală din 68 de localităţi vrâncene lucrează cel puţin o persoană care se poate ocupa de implementarea unui proiect cu finanţare europeană. În plus, cei 68 de secretari ai comunelor vrâncene au absolvit un curs de management strategic. AGERPRES