Prezentă la conferinţele de presă organizate miercuri cu prilejul încheierii a două proiecte derulate de două asociaţii non-guvernamentale sucevene, Angela Zarojanu, subprefectul judeţului Suceava, a declarat că se bucură că a participat la finalizarea a două proiecte importante, care au impact asupra imigranţilor din România şi Suceava, asigurând totodată că Instituţia Prefectului va continua să susţină astfel de proiecte.

Cu acest prilej, Zarojanu şi-a exprimat dorinţa ca în timp, în cadrul Prefecturii Suceava să funcţioneze şi un compartiment care să lucreze strict cu ONG-urile. Subprefectul Sucevei a subliniat şi faptul că acest lucru se află deocamdată în stadiul de „idee”.

Proiectul a fost derulat la nivelul judeţului Suceava de către Societatea Filantropică „Diana”, se numeşte „Comunicare interculturală – factor de integrare socială” şi a fost finanţat de Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În cadrul acestuia, s-a creat un cadru propice integrării sociale a cetăţenilor străini aflaţi în Suceava, care provin din ţări ce nu fac parte din Uniunea Europeană. Au fost organizate în acest sens cursuri de comunicare interculturală dedicate atât străinilor, cât şi funcţionarilor publici din judeţul Suceava. Deasemenea, s-a urmărit creşterea gradului de adaptabilitate a resortisanţilor din judeţul Suceava la contextual cultural local şi creşterea calităţii pregătirii funcţionarilor publici în domeniul comunicării interculturale.

Tot în cadrul acestui proiect, a fost realizat un manual de comunicare interculturală, volum care reprezintă un valoros ajutor atât pentru imigranţi cât şi pentru funcţionarii publici. Acesta a fost tipărit într-un număr de 1877 exemplare, 1600 fiind distribuite iar celelalte urmând să ajungă la studenţii basarabeni din cadrul universităţii sucevene „Stefan cel Mare”.

Proiectul „Comunicare interculturală – factor de integrare socială” s-a derulat în perioada aprilie 2009 – februarie 2010 şi, potrivit declaraţiilor reprezentanţilor Societăţii Filantropice Diana şi colaboratorilor, acesta a fost un success, având în vedere că resortisanţii au fost ajutaţi să se integreze în spaţiul cultural bucovinean şi funcţionarii publici instruiţi în vederea unei mai eficiente comunicări cu imigranţii care provin din state non – UE.