Localităţi din 30 de judeţe urmează să primească finanţare în valoare de peste 895.000.000 de lei pentru investiţii în infrastructura rutieră şi tehnico-edilitară, prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 54 de noi proiecte primesc finanţare prin Programul „Anghel Saligny”, ca urmare a semnării contractelor de către ministrul Adrian Veştea şi o parte dintre autorităţile publice locale contractante.

„Ca om cu experienţă în administraţie, am promovat dintotdeauna comunicarea cu autorităţile locale, de aceea, atât eu, cât şi echipa mea vă punem la dispoziţie întreaga expertiză pentru implementarea proiectelor care să conducă la creşterea standardului de viaţă al tuturor cetăţenilor ţării şi la reducerea disparităţilor regionale”, a declarat ministrul Dezvoltării, beneficiarilor prezenţi miercuri la sediul MDLPA.

Proiectele, în valoare totală de 895.334.601 de lei, vizează modernizarea infrastructurii rutiere, înfiinţarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a reţelelor de canalizare menajeră şi a staţiilor de epurare, construirea unor poduri şi podeţe, realizarea sau amenajarea trotuarelor cu acces inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice, a şanţurilor, a acceselor către proprietăţi şi a unor parcări, precum şi înfiinţarea sau dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale. AGERPRES