Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) a finalizat proiectul ”Dialog social pentru un judeţ ‘verde'”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, au anunţat reprezentanţii organizaţiei.

„Tranziţia energetică trebuie făcută, iar tranziţia energetică implică, pe lângă o serie de politici care să aibă un calendar realist de implementare, cu o pregătire din timp şi acţiuni sustenabile, şi o modificare de comportament la nivelul cetăţeanului. (…) Suntem la 30 şi ceva de ani de democraţie, foarte puţini în comparaţie cu alte state vestice, iar cultura dialogului şi colaborarea dintre instituţii, cetăţean – este în două sensuri. Atât autorităţile trebuie să meargă către cetăţeni, dar şi cetăţenii trebuie să-şi înţeleagă rolul într-un mod mai activ. În cursul acestui proiect noi am încercat cumva, prin diferite sesiuni de training, să învăţăm în primul rând cum se dialoghează, cum se preiau opiniile într-un mod constructiv, pentru că ne asumăm şi noi pe partea noastră faptul că, poate nu tot timpul ştim, la nivel de partener de dialog social, să venim în întâmpinarea autorităţilor cu soluţii concrete şi să le sprijinim în găsirea soluţiilor potrivite pentru fiecare comunitate, adică să-i ajutăm să identifice particularităţile fiecărei comunităţi. Pe de altă parte, această creştere a calităţii opiniilor primite de la societatea civilă depinde, bineînţeles, şi de modul în care statul, prin diferitele sale organisme, organizează şi solicită şi integrează punctele de vedere”, a declarat Daniela Dărăban, director executiv al Federaţiei ACUE.

La rândul său, Ana-Maria Turbatu, director executiv Direcţia Mediu şi Mobilitate din cadrul CJ Ilfov, a menţionat că obiectivul central al acestui proiect a fost acela de a consolida capacitatea comunităţii de a se implica în dezvoltarea locală.

„Astăzi ne-am întâlnit pentru a face bilanţul rezultatelor obţinute în implementarea proiectului Dialog social pentru un judeţ verde, în care Consiliul Judeţean Ilfov a fost un partener activ. Acest proiect a avut un obiectiv central, acela de a consolida capacitatea comunităţii noastre de a se implica în dezvoltarea locală, promovând o cultură a dialogului social şi a cunoştinţelor, cu atenţie deosebită acordată alinierii la principiile europene şi promovării cetăţeniei active”, a afirmat Ana-Maria Turbatu, director executiv Direcţia Mediu şi Mobilitate din cadrul CJ Ilfov.

Ea a subliniat că obiectivele Pactului verde european „ne cheamă pe toţi să acţionăm pentru o economie sustenabilă şi fără emisii de carbon”. „Am văzut această iniţiativă ca pe o oportunitate deosebită de a ne alinia direcţiilor europene şi de a ne implica mai profund în dezvoltarea noastră locală. (…) Am reuşit să creăm un Ghid de bune practici care nu doar că va servi ca instrument esenţial pentru organizaţiile neguvernamentale şi partenerii sociali, dar va rămâne ca o amprentă durabilă a eforturilor noastre în consolidarea dialogului social şi participarea cetăţenească. În plus, am format un grup de lucru dedicat care va continua să ducă mai departe activităţile începute în cadrul acestui proiect, asigurând astfel că această iniţiativă nu se va opri aici, ci va continua să producă rezultate”, a adăugat Ana-Maria Turbatu.

Potrivit acesteia, de curând a fost finalizată revizuirea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ilfov 2022-2030 şi, din acest punct de vedere, acest proiect a facilitat dialogul între toţi partenerii implicaţi.

„De asemenea, judeţul Ilfov are un portofoliu de proiecte care vizează domeniile sănătate, protecţia mediului, mobilitate, infrastructură de transport, proiecte care sunt fie în curs de implementare, fie în curs de pregătire pentru a fi depuse pentru finanţare în actuala perioadă de programare. În acest context, de asemenea, parteneriatul cu cetăţenii, cu organizaţiile non-guvernamentale şi toţi partenerii sociali este esenţial. Aşa cum am amintit, deja, am revizuit strategia de dezvoltare a judeţului, aceasta fiind concepută în concordanţă cu obiectivele Pactului verde european, iar proiectul nostru despre care discutăm astăzi reprezintă un pas important în a ne asigura că aceste iniţiative sunt înţelese, susţinute şi puse în practică de către toţi actorii sociali”, a susţinut Turbatu.

Proiectul „Dialog social pentru un judeţ ‘verde'” (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1088/151359) este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Obiectivul principal al proiectului implementat este consolidarea capacităţii ACUE şi a celorlalţi parteneri sociali, a organizaţiilor non-guvernamentale şi a cetăţenilor din judeţul Ilfov de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării locale, prin îmbunătăţirea culturii dialogului social şi a cunoştinţelor, alinierea la principiile europene, promovarea cetăţeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor şi mecanismelor de instruire/consultare/diseminare, care să contribuie la introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală.

Federaţia ACUE şi Consiliul Judeţean Ilfov au semnat, la depunerea cererii de finanţare, un Acord de Parteneriat de Dezvoltare Locală, care are ca scop colaborarea în vederea atingerii obiectivului general şi al celor trei obiective specifice ale proiectului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului Dialog social pentru un judeţ „verde” este de 390.944,29 lei, din care 98% reprezintă finanţare nerambursabilă. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 306.500,33 lei.

„Plecând de nevoile identificate în judeţ, prin implementarea proiectului au fost atinse următoarele obiective: 109 participanţi unici (55 sunt reprezentanţi ai ONG-urilor şi partenerilor sociali din judeţul Ilfov, la care se adaugă personal din Consiliul Judeţean Ilfov şi din alte autorităţi şi instituţii publice locale din judeţ, precum şi cetăţeni) au fost direct sprijiniţi în cadrul programului de formare prin cursuri, seminarii şi workshopuri, dobândind cunoştinţe şi abilităţi noi care să le faciliteze implicarea în activităţi de consultare şi dialog social şi civic, în scopul unei dezvoltări locale durabile, prin înţelegerea problemelor legate de obiectivele climatice setate prin Pactul Verde European şi de asigurarea unei tranziţii juste către o economie cu emisii reduse de carbon”, susţin experţi ai proiectului.

Conform sursei citate, a fost elaborat un Ghid de bune practici pentru ONG-uri şi partenerii sociali privind transpunerea dorinţelor şi nevoilor cetăţenilor în formularea şi promovarea de politici publice şi stimularea dezvoltării locale durabile pentru tranziţia către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Totodată, au fost create următoarele mecanisme pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării la nivelul judeţului Ilfov prin dialog social şi civic: un cadru general de funcţionare a unui Consiliu Consultativ Cetăţenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL), precum şi o Reţea civică locală de parteneri sociali, ONG-uri, cetăţeni şi alţi actori ai societăţii civile din Judeţul Ilfov, care să se implice în formularea şi promovarea unor politici publice „verzi”.

De asemenea, au fost create cel puţin cinci parteneriate între ONG-uri, respectiv parteneri sociali şi autorităţi locale din Judeţul Ilfov, în vederea susţinerii şi promovării proiectelor de dezvoltare durabile la nivel local. AGERPRES