eximbank_sigla.jpg Banca de Export – Import a României EximBank S.A. este o instituţie bancară specializată al cărei portofoliu de produse, axat pe trei direcţii de acţiune – finanţare, garantare, asigurare, îi permite să susţină activitatea şi dezvoltarea exportatorilor, a IMM-urilor şi a companiilor ce derulează proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea economiei, în special a celor ce contribuie la absorbţia de fonduri europene.

Pachetul de finanţare al băncii cuprinde atât credite standard pentru activitatea curentă sau pentru investiţii, cât şi produse specifice cu caracter de ajutor de stat: credite cu dobândă subvenţionată (dobânda este cu 5 puncte procentuale sub cea a pieţei şi este fixă pe toată perioada de creditare) şi compensarea parţială a dobânzii care permite recuperarea a până la 50% din dobânda plătită pentru creditele de investiţii în lei contractate de la bănci, inclusiv EximBank.

Garanţiile de stat oferite de EximBank vin în sprijinul companiilor care au nevoie de credite dar nu dispun de suficiente garanţii colaterale. Garanţiile emise de EximBank preiau o parte semnificativă a riscului de credit astfel că utilizarea lor asigură accesul mai facil la finanţare. Pentru a răspunde solicitărilor mediului de afaceri, EximBank a simplificat procedurile de acordare a garanţiilor de stat de până la 1,5 milioane de euro, astfel încât în prezent timpul de răspuns este de numai 10 zile, faţă de o lună cât dura înainte de această decizie.

În ceea ce priveşte asigurările, EximBank acoperă riscurile comerciale şi politice ce pot apărea în derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale sau în implementarea proiectelor de investiţii ale companiilor româneşti în străinătate.

Tot pentru reducerea riscurilor, EximBank oferă produsul „Informaţia comercială şi de credit despre partenerii de afaceri” prin care orice societate îşi poate cunoaşte viitorul partener comercial înaintea încheierii unui contract.

Companiile interesate de produsele EximBank se pot adresa direct unităţilor teritoriale ale băncii din Bucureşti, Bacău, Braşov, Constanţa, Cluj, Craiova, Timişoara, Buzău, Oradea, Deva, Iaşi şi Sibiu.

De asemenea, operatorii economici pot obţine informaţii despre produse şi documentaţia aferentă prin intermediul site-ului www.eximbank.ro.