“Este necesară revizuirea multitudinii de acte care guvernează activităţile din administraţia publică şi crearea unui cadru legislativ mai suplu”

viorel_ilie.jpgDeclară Primarul Municipiului Moineşti, Viorel Ilie, în interviul acordat în exclusivitate publicaţiei lunare Administratie.ro.

Acesta ne-a prezentat principalele proiecte pe care le va implementa în viitorul apropiat, dar şi nemulţumirile pe care le are în acest moment privind activitatea municpalităţii pe care o conduce.

– Dacă aţi fi un cetăţean al municipiului Moineşti, care ar fi principalele lucruri pentru care aţi aprecia activitatea primarului Viorel Ilie în primii trei ani ai acestui mandat şi care ar fi punctele care v-ar nemulţumi?

– Evident, sunt subiectiv, dar consider că lucrurile de apreciat ar fi următoarele:

– efortul de a crea o echipă performantă în administraţia locală moineşteană, împreună cu care am depus proiecte importante pentru comunitate;

– disponibilitatea de comunicare cu cetăţenii;

– activitatea de curăţenie şi înfrumuseţarea municipiului;

– chibzuinţa, buna planificare şi coordonare a activităţii;

– putere de muncă şi tenacitate.

Iar punctele care nemulţumesc ar fi faptul că proiectele noastre, chiar aprobate fiind, nu au fost semnate – astfel neavând posibilitatea începerii procedurilor de achiziţii şi demararea lucrărilor. Mai am nemulţumiri legate de investiţiile pe care nu am reuşit să le facem în zonele periurbane ale municipiului şi mai sunt foarte multe de făcut şi în domeniul dotărilor şi reabilitării imobilelor instituţiilor de învăţământ.

– Care sunt principalele proiecte cu finanţare europeană care sunt puse în aplicare în momentul de faţă la Moineşti şi pentru ce alte obiective vă doriţi să obţineţi finanţare în următorul an de mandat ca primar?

– Vorbim în primul rând despre Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (POR 2007-2013), un proiect amplu de care suntem foarte mândri şi care cuprinde: reabilitarea structurii de străzi în municipiul Moineşti, modernizarea şi amenajarea Parcului Bai, reutilizarea unei clădiri şi transformare ei în centru social, creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul municipal prin monitorizare video a locurilor publice şi amenajarea unui centru de supraveghere. Valoare acestuia este de circa 6,3 milioane de euro şi suntem în stadiul în care aşteptăm semnarea contractului de finanţare.

Un al doilea proiect extrem de important pentru noi este cel de Promovare a potenţialului turistic şi cultural al municipiului Moineşti (POR 2007-2013), cu o valoare de circa 250 mii euro şi unde aşteptăm semnarea contractului de finanţare.

De asemenea, Proiectul Creşterea eficienţei organizaţionale a UAT municipiului Moineşti prin implementarea programului integrat de instruire, de practică în management şi de gestiune a formării resurselor umane (PODCA) în valoare de 150 de mii de euro, aşteaptă semnarea contractului de finanţare.

Proiectul de construire a unui nou Parc municipal în Moineşti depus la Administraţia Fondului de Mediu va avea o valoare de 450 de mii de euro şi este la stadiul de semnare a contractului de finanţare. Mai avem şi un alt proiect, asupra Instalării de sisteme de energie cu energie regenerabilă – pompe de căldură la Şcoala Ştefan Luchian şi Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă , proiect depus tot la Administraţia Fondului de Mediu cu o valoare de 400 mii de euro, proiect aflat în evaluare.

Proiectul numit Antreprenoriat social pentru oraşul meu, cu finanţare POSDRU şi realizat în parteneriat cu Asociaţia Centrul Regional de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale, în valoare de 500 mii de euro este depus în vederea obţinerii finanţării. Şi în cele din urmă dar, nu ultimul, Masterplanul la nivel judeţean pentru reabilitarea şi extinderea reţelei de apă/canal în municipiul Moineşti, cu o valoare de circa 15,6 milioane de euro.

Ne dorim şi lucrăm pentru elaborarea unor alte foarte importante proiecte de viitor, precum: Parcul Fotovoltaic – Program de Creştere a Competivităţii Economice; regularizări de torente şi pâraie; reabilitarea şi reamenajarea Clubului Lira şi transformarea sa în Casa de Cultură a municipiului; construirea unei hale agroalimentare şi amenajarea pieţei; reamenajarea bazarului; construirea de locuinţe prin programul ANL şi reabilitarea celor existente.

– Ce soluţii aţi găsit, în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, pentru asigurarea fondurilor necesare bugetului local şi pentru sprijinirea operatorilor economici din municipiul Moineşti?

– În decursul ultimilor trei ani taxele şi impozitele locale nu au fost majorate, astfel că soluţiile pentru asigurarea fondurilor la bugetul local sunt:

– urmărirea debitorilor şi lichidarea creanţelor;

– accesarea a cât mai multe proiecte cu finanţare europeană şi/sau guvernamentală;

– împrumut bancar, municipalitatea având un grad redus de îndatorare la momentul actual.

– Unul dintre principalele obiective ale strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Moineşti pe termen mediu şi lung prevedea transformarea oraşului într-o destinaţie turistică şi culturală la nivel naţional. În ce grad a fost atins acest obiectiv?

– Sperăm să demarăm în acest an proiectul de Promovare turistică (şi implicit culturală) a municipiului Moineşti, în valoare de circa un milion de lei – proiect care presupune:

– organizarea mai multor evenimente de impact (inter)naţional în plan local precum Simpozionul Dada – Tristan Tzara, în fiecare lună aprilie, la celebrarea naşterii artistului, o Tabără anuală de creaţie plastică Artiştii plastici în Moineşti, o Expoziţie de artă fotografică Aurul negru – file de istorie, localitatea Moineşti fiind atestată documentar prima exploatare a petrolului la nivel mondial şi Festivalul anual de artă şi creaţie populară precum şi festivalul datinilor şi tradiţiilor străbune.

– elaborarea unui album fotografic de prezentare a municipiului, spoturi publicitare de promovare a Moineştiului ca destinaţie turistică (radio-tv), conceperea şi elaborarea unui nou portal online de promovare a municipiului.

Mai mult, în 31 mai 2010 am semnat un parteneriat cu oraşul Rosh Pinna din Israel (fondat de evreii plecaţi din Moineşti în anul 1882), localitate care este o destinaţie turistică de renume internaţional (peste 500 de mii de vizitatori anual), parteneriat care ne va ajuta să creăm şi să impunem municipiul Moineşti ca destinaţie turistică.

De asemenea, lucrăm pentru reabilitarea şi reamenajarea unui corp de clădire istorică, pe care să o transformăm în Muzeul Patrimoniului municipiului Moineşti, cu secţii de artă contemporană, de istorie şi arheologie locală, de dadaism-avangardism-Tristan Tzara şi de tradiţii-datini-obiceiuri. Ne dorim să reprimim statutul de staţiune balneo-climaterică, în municipiul Moineşti existând mai mult de zece izvoare cu ape având proprietăţi curative dovedite. Avem în faza de elaborare/concepere un proiect pentru reabilitarea acestor izvoare şi a zonei respective din Parcul Bai şi construirea unui complex de tratament cu spaţii de cazare şi locuri de agrement.

Avem o foarte bună colaborare cu ong-uri şi asociaţii pe teme dintre cele mai diverse, de la construirea de case în parteneriat cu Habitat for Humanity (deja au fost ridicate şi inaugurate opt case cu un numar de 32 de apartamente) şi până la proiecte de voluntariat în parteneriat cu asociaţia. Mai mult verde Bucureşti, Lybra (Marea Britanie), Tristan Tzara Moineşti, parteneriate care să ne ajute inclusiv să promovăm imaginea municipiului Moineşti în întreaga lume.

– Ce proiecte legislative consideraţi că sunt necesare în momentul de faţă pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale?

– Ar fi multe idei de proiecte legislative, dar cunoscând multitudinea de acte normative de care trebuie ţinut seama în activitatea zilnică din administraţia publică locală, considerăm primordială o revizuire a acestora şi crearea unui cadru legislativ simplificat, suplu şi fără posibilitatea interpretării unilaterale. Autonomia locală trebuie să se exprime în multitudinea problemelor ce trebuiesc rezolvate în administraţia publică.