elsaco.jpgLa peste un deceniu de la înfiinţare, compania ELSACO înţelege tendinţele macroeconomice care redefinesc industria de utilităţi la nivel mondial şi reuşeşte să ia decizii strategice care îi aduc proiecte importante pe pieţele internaţionale.

Creșterea fără precedent a cererii pentru energie, creșterea accelerată a cercetărilor referitoare la efectele producției şi consumului de energie asupra mediului înconjurător, investițiile mari de capital necesare în industrie, orientarea către noi surse de energie alternativă, costurile şi prețurile care nu mai sunt de mult o certitudine sunt factorii cei mai importanţi care modelează, în ultimii ani, industria de utilități la nivel mondial.

Înţelegând natura acestor forțe, compania ELSACO a făcut, de-a lungul anilor, alegeri dificile în ceea ce privește strategia, operațiunile şi tehnologia pe care o folosește în acest moment, ajungând, după mai bine de un deceniu de activitate, să fie una din cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate şi să ofere siguranța unui partener competent.

ELSACO oferă servicii complete care satisfac nevoile pieței, executând lucrări şi asigurând exploatarea instalațiilor cu scopul de a eficientiza consumurile energetice şi de a crește gradul de confort, dezvoltând servicii şi soluții dedicate în domenii conexe:

– Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalațiilor termoenergetice

– Gestiunea consumurilor energetice şi service-ul echipamentelor de măsură

– Furnizarea de echipamente şi servicii de contorizare pentru regiile de apă şi canalizare

– Furnizarea de echipamente şi servicii pentru exploatarea surselor de energie neconvenţională

– Lucrări de reabilitare energetică a cladirilor: audituri si bilanțuri energetice, lucrări de construcții

– Furnizarea de echipamente de calcul şi servicii asociate

– Proiectarea şi producerea de calculatoare și notebook-uri

– Producerea de echipamente electronice specializate.

Unul din scopurile principale ale companiei este de a oferi servicii complete de contorizare incluzând şi soluții software dedicate pentru apă şi încălzire.

Cunoscând necesitățile companiilor de utilități, ELSACO a dezvoltat în timp soluții dedicate pentru citirea contoarelor şi facturarea consumurilor, bazate pe produse ale companiei franceze ITRON, lider în soluții software pentru apă, energie termică, gaz, electricitate și produse proprii.

Ca urmare a unui efort de echipă considerabil, specialiștii ELSACO au dezvoltat o soluție integrată de contorizare adresată companiilor de utilități însemnând:

– măsurarea consumurilor

– stocarea datelor citite şi analiza acestora

– management

– facturare.

Succesul companiei pe piața internatională a fost posibil datorită unor contracte cu importante companii românești care au dus la implementarea unor soluții de contorizare marca Elsaco: RADET Bucureşti, RAJAC Iaşi, COLTERM Timişoara; RAM Buzău; APA NOVA Bucureşti, etc.

Drumul nu a fost ușor, ELSACO investind progresiv în capacitățile sale tehnice şi organizatorice, ajungând astăzi să implementeze proiecte software în țări din Europa și Asia precum : DAR AL RABIEH Medina – Arabia Saudită, Fela Elveţia, Ecoinvest Bosnia, Feneks Serbia, Manas Turcia, Kinetic, QIT Qatar, IBL Mauritius, Power Flow Engineering Dubai EAU, V&V Int’l Serbia.

Specialiștii ELSACO implementează cu succes un sistem software de citire a contoarelor de apă şi climatizare în cadrul proiectului ‘’The Pearl Qatar’’ unde achizitorul este Qatar International Trade cu termen de finalizare, anul 2011. Produsele livrate pentru acest proiect, şi anume echipamentele pentru conectarea în reţea a 30.000 de contoare, softul de citire şi facturare a contoarelor sunt produse de Elsaco.
Astfel Elsaco îşi face intrarea pe o piata concurențială puternică, cea a exportului de software demonstrând că poate derula cu profesionalism proiecte de mare calibru şi în afara granițelor țării.