Ediția a II-a a campaniei “Moineștiul colectează selectiv” a ajuns la final

Campania “Moineștiul colectează selectiv” s-a desfășurat în perioada 14 – 28 iunie 2019, în baza protocoalelor încheiate cu două dintre școlile gimnaziale moineștene, “Ștefan Luchian” și “Tristan Tzara”.
Voluntarii, elevi ai claselor a saptea, au fost regăsiti in puncte strategice, la platforme de colectare a deșeurilor si au procedat la îndrumarea si informarea cetățenilor cu privire la necesitatea si obligativitatea colectarii selective. Cele două protocoale au urmarit in special asigurarea realizării obiectivelor locale privind colectarea selectiva a deseurilor si pregătirea pentru reutilizare şi reciclare a cantităţilor de deşeuri municipale sau similare generate.
Astfel, prin colaborarea părţilor s-a dorit a realiza informarea locuitorilor în ce priveste aplicarea principiului „Plătești pentru cât arunci“ pe raza administrativ teritorială a municipiului Moinesti si baza legală în conformitate cu care au fost încheiate, au fost prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ale Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, respectiv necesitatea implementării instrumentului economic „Plătești pentru cât arunci“.
Autoritatea locala a pus la dispozitia voluntarilor ghid pentru instruire atasat, legitimatii de voluntar, însemne de identificare, mănusi si apa plată fiecarui participant direct din instituţia parteneră.
Pe parcursul derulării proiectului, voluntarii au constatat :
– existența unor persoane care au respectat cerinţele din fluturaşii pe care i-au primit, dar şi faptul ca acestia erau informati din alte surse;
– că unii locuitori au reclamat faptul că europubelele de depozitare deseuri reciclabile sunt incomode pentru depozitare ( în cazul în care recipienţii de plastic reciclați sunt mai mari decât fanta pubelei) motiv pentru care persoanelor în vârstă și copiilor care nu au ajuns la europubele le-a fost acordat ajutor pentru a depozita fiecare deşeu în locul potrivit;
– ca au fost şi persoane care nu au selectat deşeurile, deşi fuseseră înştiinţate, aceștia sprijinindu-i să le selecteze pentru a putea fi depozitate în pubelele specifice .
În urma acţiunii elevilor, locuitorii municipiului au fost informaţi, instruiţi şi îndrumaţi să selecteze corect deşeurile.
Motivat de faptul ca proiectul “ MOINEȘTIUL COLECTEAZĂ SELECTIV” a încurajat voluntarii noștri să ia atitudine si să se alăture eforturilor comunității noastre, datorita interesului lor de a se implica în activitatea de voluntariat in relatia cu mediul înconjurator !
Deasemenea, pentru că opțiunile de voluntariat stimulează abilitățile necesare maturității, prin aplicarea la proiect elevii au inteles semnificatia responsabilitatii pentru finalizarea sarcinilor, punctualitatii, a îngrijirii și socializarii .
In acelasi context, autoritatea locala are în vedere desfasurarea in proxima perioada a unor actiuni, dupa cum urmeaza:
– înființarea unui număr de minimum 50 amplasamente pe care vor fi platforme destinate colectării selective, astfel încât să fie asigurată infrastructura pentru o cât mai corectă depozitare respectiv preluare a deșeurilor revalorificabile
– monitorizare cu camere de luat vederi, astfel incat sa fie depistati toti cei ce nu inteleg ca prin colectarea selectiva de fapt asiguram in primul rand economie de resurse pentru viitor.