Dorel Şandor: “Regionalizarea României ar putea să compenseze falimentul centralismului”

Consultantul independent Dorel Şandor a declarat miercuri că regionalizarea României ar putea să compenseze falimentul centralismului, care se menţine încă.

“Regionalizarea ar putea să compenseze falimentul centralismului în România, care se menţine încă, dar nu prin creare de dezordine, ci printr-o evoluţie constant pozitivă în jurul unor surse de progres real din România. În plus, regionalizarea, deşi aparent creează componente distincte în teritoriu, de fapt consolidează coeziunea la nivel local, la nivel regional şi pune motorul acolo unde trebuie, nu numai prin simplă imitaţie a modelului extern, printr-un transfer formal şi artificial de maşinărie de dezvoltare, ci printr-o dezvoltare proprie”, a afirmat Dorel Şandor, la o conferinţă de presă, după audierea publică cu tema “Regionalizarea României – De ce?”, organizată de Academia de Advocacy.

El a mai spus că în niciun caz regionalizarea nu se face cu foaia şi cu pixul, de la FMI sau de la UE, cu idei copiate în totalitate, ci pornind de la o realitate concretă, urmând să capete o formă pe parcurs.

Dorel Şandor a adăugat că prin regionalizare s-ar putea dezvolta entităţi la nivel local capabile să atragă investiţii străine serioase, puternice, unde să aibă piaţă, forţă de muncă şi resurse naturale, într-o măsură mai mare decât până acum.
Participanţii la conferinţă au recunoscut că o regionalizare presupune şi o modificare a Constituţiei, momentul oportun fiind anul 2014, când trebuie să fie clarificate anumite aspecte din legea fundamentală.

Academia de Advocacy a iniţiat la Timişoara, pe 23 noiembrie 2012, în contextul Cadrului Strategic Comun al Comisiei Europene, audierea publică cu tema “Regionalizarea României – De ce?”, considerând necesară şi oportună declanşarea unui proces real, consecvent şi gradual de largă consultare publică pe tema regionalizării României.
“În baza unui Cadru Strategic Comun al Comisiei Europene, România va trebui sa elaboreze, în cooperare cu partenerii de dialog, precum şi cu Comisia Europeană, un set de documente de programare, între care Contractul/Acordul de Parteneriat, respectiv documentul strategic naţional care fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare ale României pentru perioada 2014-2020, inclusiv cu alocarea indicativă a fondurilor europene destinate ţării noastre pentru noul ciclu bugetar european de şapte ani”, se arată în sinteza audierii publice.

Comisia de experţi, formată din E.S. Matthijs van Bonzel – Ambasadorul Olandei în România, Juan Castro Pinedo – Dir. Gen. Adj. Agenţia de Dezvoltare Regională Ţara Bascilor, Dorel Şandor – Consultant Independent, Şerban Ţigănaş – Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România şi Simona Fiţ – Consultant Transparenţă Decizională Academia de Advocacy, a analizat şi sintetizat circa 250 de opinii scrise, din toate regiunile de dezvoltare ale ţării, respectiv din 31 de judeţe. Dintre acestea, 14% au aparţinut decidenţilor politici, iar 86% reprezentanţilor societăţii civile.

Audierea publică “Regionalizarea României – De ce?” a avut drept obiectiv general relansarea temei regionalizării pe agenda publică pornind de la noi premise, respectiv pornind strict de la analiza şi dezbaterea publică a rolului, nevoii şi oportunităţii regionalizării României. Numai în contextul identificării şi stabilirii clare a nevoii, dacă ea există, dezbaterea publică poate continua despre modalităţi, criterii, etape, riscuri sau beneficii. AGERPRES