Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru completarea Codului administrativ, astfel că documentele necesare înscrierii la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice pot fi depuse şi online.

Proiectul, iniţiat de un grup de senatori preponderent USR, prevede că prezentarea exemplarelor originale este obligatorie doar pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul de recrutare.

„Candidaţii admişi au obligaţia să prezinte exemplarele originale sau copii legalizate notarial pentru compararea cu copiile simple sub sancţiunea respingerii candidaturii”, se arată în proiectul de act normativ, adoptat de plen.

Potrivit expunerii de motive, adoptarea acestei iniţiative legislative” ar facilita înscrierea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin asigurarea accesului neîngrădit al oricărei persoane interesate să poată candida fără a fi constrânsă de birocraţia şi distanţele lungi pe care altfel le-ar avea de parcurs în faza de debut a competiţiei”.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES