Agenția Națională a Funcționarilor Publici atrage atenția asupra necesității asigurării unui echilibru în interiorul corpului funcționarilor publici, raportat la grupele de vârste  de la nivelul întregii administrații publice.

Informațiile extrase din Raportul privind managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, la nivelul anului 2017, scot în evidență faptul că există o diferență semnificativă între  ponderea personalului sub 30 de ani și a celui care a depășit vârsta de 50 de ani.

Distribuția pe grupe de vârste a funcționarilor publici arată astfel:  3, 37% au sub 30 ani, 17, 16%  au între 30 şi 40 ani, 37, 68% au între 40 şi 50 ani și 41, 79%  au depăşit vârsta de 50 ani.

 „Structura pe vârste poartă amprenta unui proces de îmbătrânire a corpului funcționarilor publici și e suficient să ne dăm seama de acest lucru, analizând evoluția acestui fenomen, în datele rapoartelor de management elaborate de ANFP. Pentru asigurarea perspectivelor evoluției sistemului, este important să se asigure o balanță a forței de muncă,  și pentru acest lucru cred că este important să analizăm, cât mai repede posibil, oportunitățile legislative și tehnice care să asigure această balanță”, a declarat președintele ANFP, Vasile – Felix Cozma.

Raportul privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici este disponibil pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro., secțiunea Despre noi/ Rapoarte.