„DEEE-urile conțin metale grele și periculoase precum mercur, arsenic, azbest. Unele dintre ele pot conține și freon, care de cele mai multe ori se regăsește în echipamentele frigorifice și care este cunoscut drept un element toxic pentru stratul de ozon. Totodată, toate aceste substanțe, dacă nu sunt reciclate corect, riscăm să polueze solul, pânza freatică și să dăuneze sănătății noastre, a tuturor. DEEE-urile conțin și substanțe reciclabile precum fier, cupru, metale prețioase sau plastic. Prin reciclarea lor dorim să ne protejăm sănătatea, să limităm impactul negativ asupra mediului, și nu în ultimul rând să reutilizăm aceste resurse”, a susținut Diana Trifu, Responsabil Comunicare și Campanii ECOTIC, în cadrul celei de-a doua ediții a webinarului EcoForum cu tema „Responsabilitățile APL-urilor  în gestionarea deșeurilor”.

 

Responsabilitățile ce le revin APL-urilor în gestionarea deșeurilor

 „În ceea ce privește legislația europeană aplicabilă managementului de echipamente electrice și electronice vorbim aici de directiva DEEE, din anul 2012, care a înlocuit prima directivă de acest gen din anul 2002. Practic, responsabilitățile autorităților publice locale, sunt importante deoarece acestea (APL-urile) au contact direct cu cetățenii în cadrul UAT-urilor  și gestionează deșeurile municipale. Totodată, este important ca cetățenii să fie informați.  Ei trebuie să cunoască serviciile pe care APL-urile le oferă și să beneficieze de acestea. Conform legii aceste servicii presupun puncte de colectare municipală, sau chiar servicii mobile de preluare”, a continuat Diana Trifu.

 

Legislația care prevede responsabilitățile APL-urilor în gestionarea corespunzătoare a deșeurilor

Legea 211/2011 unde se specifică faptul că „autoritățile administrației publice locale, inclusiv ale municipiului București, au următoarele obligații:  asigură și răspund pentru colectarea separată, asigură transportul, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase”. Tot aici se specifică faptul că APL-urlie sunt cele care asigură spațiile pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu. Vorbim de la deșeuri de hârtie, carton, sticlă, metal până la deșeuri de echipamente electrice și electronice sau deșeuri de baterii și acumulatori.  Și nu în ultimul rând, trebuie să asigure informarea locuitorilor prin mijloacele adecvate, cu privire la existența acestor servicii. Pe partea de management a echipamentelor electrice și electronice, la nivel național, legislația aplicabilă este Ordonanța nr. 5/ 2015. Unitățile administrativ teritoriale, prin unitățile deliberative, asigură colectarea DEEE-urilor  provenite de la gospodăriile particulare prin cel puțin una din următoarele:  centre fixe de colectare sau puncte de colectare mobile, iar colectare să aibă loc periodic (cel puțin o dată pe trimestru).

 

Cea de-a doua ediție a webinarului ECO Forum, cu tema Responsabilitățile APL-urilor  în gestionarea deșeurilor, a avut loc pe 27 mai și a antrenat în jurul discuțiilor deschise de Valentin Negoiță – Președintele Asociației ECOTIC, pe Raul Pop – Secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Dragoș Călugăru – Director general ECOTIC, Diana Trifu – Responsabil Comunicare și Campanii ECOTIC, Sabina Pîrvulescu – Director Operaţional ECOTIC, Constantin Toma – Primar al Municipiului Buzău.

ECO Forum este un program de comunicare și informare dezvoltat de ECOTIC și Oameni și Companii împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul portalului specializat Administratie.ro. Programul își propune să dezvolte, în timp, o comunitate de oameni interesați de protecția mediului și, în acest context, de parteneriate pentru îndeplinirea responsabilităților ce le revin în acest domeniu, în comunitățile în care activează.

—-

ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006 cu scopul de a aduce mai multă eficiență și omogenitate în îndeplinirea responsabilităților de mediu ale acestora.

Administratie.ro este o comunitate dezvoltată de Oameni și Companii. Oameni și Companii  oferă soluții de marketing utilizând un ecositem inovator de 33 platforme digitale proprii și +100 comunități business și profesionale, administrate. O listă cu aceste platforme puteți vedea aici. O listă de comunități, aici.