“Dialog pentru o administraţie publică transparentă şi participativă” – prima dezbatere publică cu societatea civilă

Miniştrii Dezvoltării Regionale, Vasile Dîncu, şi al Consultării Publice, Violeta Alexandru, subliniază că nicio decizie de amendare a cadrului legal nu se va lua fără o amplă consulare cu specialiştii din instituţii şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. Cei doi oficiali au organizat, la sediul MDRAP, prima dezbatere publică tematică “Dialog pentru o administraţie publică transparentă şi participativă”, la care au fost prezenţi peste 50 de lideri de organizaţii neguvernamentale şi grupuri cetăţeneşti de iniţiativă.

Potrivit unui comunicat al MDRAP, Vasile Dîncu şi Violeta Alexandru au menţionat eforturile demarate de a lucra în mod activ cu angajaţii instituţiilor publice pentru dezvoltarea capacităţii interne şi pentru facilitarea unui schimb eficient de bune practici, tratându-le cu fermitate pe cele care arată o practică deficitară, indiferent de nivelul administrativ. “Este nevoie, mai mult ca oricând, de o cultură a transparenţei, a integrităţii în actul guvernamental, dar aceste valori se nasc prin practici implementate prin micro-reglementări în fiecare instituţie. Este nevoie de o reformă a administraţiei publice privind transparenţa”, a afirmat vicepremierul Vasile Dîncu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, citat în comunicat.

“Ne-am dorit foarte mult să ascultăm societatea civilă pentru a recepţiona, în mod direct, un inventar al aspectelor disfuncţionale din aplicarea legii şi într-o serie de consultări cu specialiştii şi practicienii, am început întâlnirea cu ONG-urile şi vom continua să ne consultăm cu toate segmentele interesate, astfel încât în soluţia finală, a cărei asumare nu o tergiversăm, să se regăsească cât mai multe opinii şi aşteptări”, a arătat, la rândul său, ministrul Violeta Alexandru, conform sursei citate.

Potrivit comunicatului, o parte importantă a opiniilor exprimate de reprezentanţii societăţii civile au indicat nevoia primordială de respectare a spiritului cadrului legal în materia transparenţei şi a accesului liber la informaţiile de interes public. “Unele intervenţii au semnalat inoportunitatea modificării legilor, recomandând, la limită, modificarea normelor metodologice pentru legea nr. 544/2001 şi elaborarea normelor pentru legea 52/2003. O altă parte dintre participanţi a apreciat, însă, că nicio modificare a cadrului legal nu este dezirabilă şi că, mai mult, poate determina un regres în sensul unei variante cu mult inferioare actualelor. Ei au insistat asupra accelerării eforturilor de pregătire a personalului din sistemul public, concomitent cu angajarea unei largi susţineri a întregului Cabinet”, precizează comunicatul.

La rândul lor, conform sursei citate, reprezentanţii administraţiei centrale au subliniat necesitatea alocării de resurse pentru respectarea cadrului legal înţelegând prin acestea instruirea, standardizarea şi coordonarea tuturor autorităţilor administrative, în condiţiile schimbărilor survenite în rândul funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legislaţiei transparenţei. “Guvernul României pune transparenţa şi guvernarea deschisă printre priorităţile sale strategice”, subliniază comunicatul, arătând că s-a avut în vedere începerea unei serii de consultări preliminare atât cu lideri ai societăţii civile, cât şi cu specialişti.

MCPDC aşteaptă opiniile tuturor celor interesaţi de îmbunătăţirea legislaţiei transparenţei pe adresa: secretariat.mcpdc@gov.ro, până la data de 15 februarie 2016. Ministerul va organiza separat, în 28 ianuarie, o sesiune de discuţii şi formare cu toţi specialiştii în transparenţă de la nivelul aparatului central.

Discuţiile de joi au fost difuzate în direct prin internet, astfel încât au fost prezenţi şi peste 20 de specialişti în aplicarea legii nr. 544/2001, legea liberului acces la informaţiile de interes public, şi a legii nr. 52/2003, legea privind transparenţa decizională de la nivelul ministerelor. AGERPRES