Dezbatere publică privind transparenţa şi integritatea în administraţia publică, găzduită de CJ Neamţ

Dezbaterea publică „Transparenţă şi integritate în administraţia publică” a reunite în sala de şedinţe “Ion Creangă” a Consiliului Judeţean Neamţ reprezentanţi ai adiministraţiei locale (Consiliul Judeţean, Primaria Piatra Neamţ, Primăria Roman), ai societăţii civile (ong-uri şi presă) şi, fireşte, ai instituţiilor care aplică Proiectul “Corupţia ne priveşte pe toţi” (Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă AGENDA 21 şi Agenţia Naţională a funcţionarilor Publici).

Dezbaterea a fost deschisă de Valerian Percă (vicepreşedinte CJ Neamţ) şi de Bogdan Puşcaşu (city-manager Piatra Neamţ), Adriana Cârciumaru (Şef Serviciu ANFP) prezentand apoi concluziile raportului “Percepţia cetăţenilor asupra corupţiei din instituţiile publice – cauze, practici, prevenire”.

Dezbaterile interactive care au urmat au atins diverse teme legate direct sau tangenţial de fenomenul corupţiei şi de percepţia populaţiei cu privire la acest subiect. A fost subliniat rolul mai activ pe care trebuie să-l joace în limitarea fenomenului administraţiile publice şi societatea civilă dar şi necesitatea unor modificări legislative care să fluidizeze diverse activităţi din administraţiile publice, inclusiv domeniul achiziţiilor publice (cu referire la practica contestaţiilor neîntemeiate, unde “uzul de contestaţie” se transformă în “abuz de contestaţie”)


Au fost stabilite apoi componenţa şi responsabilităţile Grupului de Acţiune Locală (GAL) pentru prevenirea şi combaterea corupţiei şi a fost ales un birou de conducere (preşedinte – reprezentatul CJ Neamţ, vicepreşedinte – reprezentant ONG-uri, secretari – reprezentanţii primariilor Piatra Neamţ şi Roman).
Desfăşurată sub sloganul “Viaţa valorează mai mult decât banii”, campania “Corupţia ne priveşte pe toţi” este derulată de Agenda 21 şi ANFP, în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene. Responsabilii acestui proiect au ales şi parteneri din câteva judeţe, inclusiv din Neamţ.


“Apreciez deschiderea pe care am găsit-o la instituţiile din judeţul Neamţ, şi la Consiliul Judeţean şi la cele două primării. Este un aspect deosebit de pozitiv că reprezentanţii acestor instituţii partenere au fost foarte receptivi şi au acceptat – fără nicio rezervă – să discute deschis despre un subiect atât de spinos. Oricum, studiile realizate de noi arată că percepţia publică vizează o mai mare coruptibilitate în instituţiile centrale decât în cele locale”, a precizat Adriana Cârciumaru, şef serviciu ANFP.

“Consiliul Judeţean este şi va fi mereu deschis la aceste acţiuni care au un scop absolute pozitiv, acela de a conştientiza mereu pe cei care sunt plătiţi din banul public faptul că sunt în sjulba cetăţeanului. Din fericire, în mandatul meu nu au fost nici măcar acuzaţii de corupţie care să vizeze instituţia sau măcar un singur salariat, fapt care este de natură să ne arate că suntem pe drumul cel bun. De asemenea, nu au fost probleme nici cu procedurile de achiziţii şi nici cu derularea proiectelor realizate din fonduri europene, guvernamentale sau proprii”, a precizat Vasile Pruteanu, preşedintele CJ Neamţ.