Reprezentanţi din administraţia locală, oameni de afaceri, medici, dar şi reprezentanţi ai ONG-urilor au fost prezenţi marţi la dezbaterea publică privind strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2010-2015 organizată de Consiliul Judeţului Galaţi. Strategia vizează aspecte precum educaţia, sănătatea, cooperarea transfrontalieră, cultura, dezvoltarea rurală şi urbană , infrastructura, reforma administraţiei publice, turism.
Participantii la dezbatere au fost informaţi că pot să transmită în perioada următoare responsabililor de proiect din CJ propunerile pe care le au în acest sens.

Prezent la eveniment, preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac, a declarat că este important ca primarii să demareze proiecte în sistem de parteneriat public-privat. Dezbaterea a fost organizată în cadrul proiectului ‘O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi’, finanţat de Uniunea Europeană.

Proiectul beneficiază de o finanţare de peste 708.000 lei din fondurile europene, de 108.342 lei de la bugetul naţional, iar cofinanţarea CJ este de 16.668 lei. Implementarea proiectului va oferi cadrul strategic necesar asigurării unei dezvoltări socio-economice a judeţului Galaţi, punând la dispoziţia reprezentanţilor autorităţilor publice locale o serie de metode moderne de management a politicilor publice, prin crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale şi judeţene. Acesta va cuprinde un plan de măsuri prioritare eşalonat pe diferite sectoare de activitate, care va contribui la corelarea si coordonarea politicilor publice de interes local şi regional. AGERPRES