Dezbatere publică pentru stabilirea taxelor şi impozitelor aplicate în municipiul Alexandria în 2018

Taxele şi impozitele locale în municipiul Alexandria se vor aproba după ce proiectul ce cuprinde noile prevederi la acest capitol va trece printr-o dezbatere publică organizată la sediul primăriei pe 23 noiembrie, potrivit administraţiei locale. Proiectul, care însumează aproximativ 30 de pagini, prevede obligaţii pentru toţi contribuabilii persoane fizice şi juridice care deţin autovehicule, imobile sau care doresc să intre în posesia unor acte aflate în arhiva autorităţilor locale.

La capitolul impozite pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, valorile cele mai mari se aplică pentru imobilele cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

În cazul mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, conform proiectului, cel mai mult vor avea de plătit proprietarii autoturismelor cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc, iar cel mai puţin vor avea de achitat cei ce deţin motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv. In cazul mijloacelor hibride, impozitul se reduce cu 100%.

La capitolul taxe pentru eliberarea unor acte, cei care solicită un certificat de urbanism pentru o suprafaţă între 751 şi 1.000 mp, inclusiv, au de plătit 12 lei. Capitolul VII al proiectului include impozitul pe spectacole. Nivelul propus de autorităţi pentru anul fiscal 2018 este 2% asupra sumelor încasate din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor şi 5% la orice alte manifestări artistice.

Primăria a mai propus ca taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă să fie în valoare de 500 de lei. Cetăţenii care solicită certificate şi dovezi de stare civilă şi evidenţă a persoanelor vor avea de plătit o taxă specială de urgenţă pentru eliberare, înainte de termenul legal, în valoare de 30 de lei/document. Aceeaşi sumă se aplică şi celor care solicită adeverinţe privind furnizarea datelor din registrul local de evidenţă a persoanelor, în acelaşi regim.

În anul 2018, taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice este de 10 lei/lună/persoană. Aceasta se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Până pe 20 noiembrie, contribuabilii interesaţi de taxele şi impozitele din municipiul Alexandria pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii la registratura primăriei. Cei care vor lua cuvântul în timpul dezbaterii vor avea la dispoziţie 15 minute pentru argumentarea propunerii, cu posibilitate de prelungire a timpul, prin vot deschis, cu acceptul celor prezenţi. AGERPRES