Deputatii au votat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale a fost adoptat de Camera Deputatilor, cu 181 de voturi pentru, 33 impotriva si 10 abtineri. Actul normativ are caracter organic si este o prioritate legislativa pentru aderarea la Uniunea Europeana.
Prin acest proiect incearca sa se creeze mecanismele necesare pentru dezvoltarea unitatilor administrativ teritoriale. In actuala lege sunt prevazute masuri pentru sporirea autonomiei, oferindu-se autoritatilor administratiei publice locale mijloacele pentru cresterea eficientei si calitatii actului administrativ.

De asemenea, prin acest act normativ se urmareste responsabilizarea alesilor locali in procesul de administrare a comunitatilor care le conduc. In actuala lege se permite asocierea intre unitatile administrativ-teritoriale in vederea realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional si furnizarea in comun a unor servicii publice. Modificarile propuse de actualul proiect de lege prevad modalitati de constituire a unor organisme tehnice si de conducere a acestor asociatii, precum si obligatia Guvernului de a sprijini formarea si functionarea asociatiilor in cauza.

Totodata, proiectul de lege prevede constituirea zonelor metropolitane, ca tip de asociatii de dezvoltare comunitara pentru stimularea concentrarii unitatilor administrativ-teritoriale in jurul unor poli de dezvoltare in interes comun. Modificarile propuse incearca sa ofere solutii pentru o problema care este grava, si anume slaba capacitate administrativa, in principal a unitatilor administrativ-teritoriale mici, fapt care priveaza un numar important de cetateni romani de o serie de servicii publice. Prin actiunea mai multor autoritati ale administratiei publice locale, acestea vor putea sa deruleze proiecte de o mai mare anvergura si sa furnizeze servicii publice pentru care fiecare in parte nu ar avea resursele necesare.

Validarea consilierilor locali si judeteni, constatarea incetarii mandatelor acestora, precum si a dizolvarii consiliilor locale si judetene va reveni justitiei, conform actualului act normativ. Potrivit actului normativ, se renunta la utilizarea majoritatii de doua treimi din numarul consilierilor in functie pentru adoptarea hotararilor consiliului local, respectiv judetean, in anumite domenii prevazute in forma actuala a legii. Motivele sunt legate de eficienta functionarii autoritatilor administratiei publice locale.

Actuala lege prevede ca numirea, sanctionarea si demiterea secretarului unitatii administrativ-teritoriale intra in competenta prefectului pe baza unor proceduri care sunt derulate de catre autoritatile administratiei publice locale. Proiectul de lege permite infiintarea cabinetului primarului, respectiv al presedintelui Consiliului Judetean, care va fi format din personalul contractual pe baza increderii acordate de primar, respectiv presedintele Consiliului Judetean. (Un material de Liliana CAZACU)