Departamentul de Administraţie Publică al FSPAC anunţă încheierea proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică”

792 de studenţi au fost instruiţi în
cadrul proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în
administraţia publică”
, care se încheie în 31 august 2013 şi pe care
Departamentul de Administraţie Publică al Facultăţii de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) a Universităţii
“Babeş-Bolyai” l-a derulat începând din 1 septembrie 2010. Alături de
Departamentul de Administraţie Publică a FSPAC, parteneri în proiect au
fost Catedra de Management şi Administraţie Publică a Facultăţii de
Management din cadrul ASE Bucureşti şi Departamentul Administrarea
Afacerilor al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din
cadrul Universităţii „Al. Ioan Cuza” Iaşi.

„Acest proiect ne-a permis să creăm un model de management al calităţii
pentru programele de masterat în Administraţie Publică şi o metodologie
de ierarhizare a acestor programe. Schimburile de bune practici pe care
le-am avut cu cinci dintre cele mai bune programe de masterat în
domeniu, din Uniunea Europeană, au dat masteranzilor noştri
posibilitatea de a interacţiuna cu alte medii şi alte culturi
organizaţionale, un element important în dezvoltarea lor profesională”,
a declarat prof. univ. dr Călin Emilian Hințea, manager al proiectului
şi decanul FSPAC.

În cadrul proiectului, au fost elaborate 82 de suporturi noi de curs,
s-au elaborat termenii de referinţă pentru 6 ocupaţii noi pentru
absolvenţii de Administraţie Publică (analist competitivitate locală,
evaluator impact social, consultant în afaceri publice, consultant în
marketing public, manager în domeniul utilităţilor publice, expert
cooperare regională), s-au acordat 93 de burse de cercetare pentru
studenţi şi s-au organizat 4 conferinţe studenţeşti. De asemenea, s-a
creat un portal de e-learning pentru programele de masterat în
administraţia publică, iar bibliotecile celor trei parteneri din proiect
au fost dotate cu 800 de titluri noi în domeniu şi au fost dezvoltate
biblioteci virtuale.

În timpul celor trei ani de proiect, s-a înfiinţat Asociaţia
Programelor de Masterat în Administraţia Publică din România şi s-au
încheiat acorduri de parteneriat cu instituţii din UE ce derulează
programe similare. Totodată, a fost realizate mai multe studii dintre
care amintim: un studiu privind calitatea a patru programe de masterat
în administraţia publică din România şi un studiu privind percepţia
managerilor instituţiilor publice faţă de programele de masterat în
domeniul administraţiei publice, un studiu comparativ privind 5 programe
de masterat din domeniul administraţiei publice din cadrul a 5
universităţi din 5 state membre ale UE.

Proiectul derulat de Departamentul de Administraţie Publică a FSPAC a
fost în valoare de 18.091.116 lei, din care valoarea eligibilă este de
17.234.636 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile este de
16.889.941 lei. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European,
prin intermediul POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţie şi Formare
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în
învăţământul superior”.

Scopul proiectului a fost de a creşte calitatea a patru programe de
masterat în domeniul administraţiei publice, conform nevoilor sectorului
public, standardelor Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul
Superior și celor ale Uniunii Europene și, implicit, de a creşte
calitatea administrației publice din România. Grupul ţintă a fost format
din cadrele didactice implicate în dezvoltarea programelor de masterat
în domeniul administraţiei publice, studenţii programelor de masterat în
administraţie publică şi absolvenţii, respectiv studenţii programelor de
licenţă.