dekra_iso.jpgDin ce în ce mai multe companii doresc să afle cum să combine succesul în afaceri cu un mod de a acţiona sustenabil şi compatibil cu mediul. De fapt, acţiunile responsabile nu sunt o piedică în calea dezvoltării, ci aproape întotdeauna o oportunitate de creştere a eficienţei resurselor şi de detaşare faţă de concurenţă.

Dekra Certification aduce valoare adăugată pentru mediu, experţii în acest domeniu ajutând companiile să protejeze resursele şi să optimizeze costurile cu energia.

Dekra Certification ştie că un management responsabil faţă de mediu este mai important decât oricând şi că, în multe domenii, companiile şi autorităţile guvernamentale cer un sistem de management de mediu certificat şi funcţional. Chiar si publicul larg aşteaptă din partea companiilor şi instituţiilor o abordare bazată pe principiile dezvoltării durabile.

Prin certificarea conform standardului internaţional ISO 14001, Dekra Certification oferă oportunitatea de a furniza dovezi în acest sens. Simbolul verde dovedeşte folosirea responsabilă a resurselor naturale. Astfel un consum mai eficient de energie şi materie primă, minimizarea volumului de deşeuri şi prevenirea riscurilor fac parte din sistemul de management de mediu ISO 14001.

dekra_maini.jpg

Acest angajament are multe avantaje, şi nu doar legate de imaginea organizatiei. O eficienţă crescută aduce după sine scăderea consumului şi a costurilor cu mediul înconjurător. În plus, certificatul DEKRA simplifică şi relaţiile cu autorităţile, spre exemplu, atunci când se doreşte obţinerea autorizaţiilor de mediu.

Auditorii de mediu DEKRA iau în considerare, încă de la început, aspectele unice legate de procesele şi organizarea unei companii. Astfel flexibilitatea este o caracteristică a configurării sistemului de management de mediu, putând fi integrat şi cu alte standarde cum ar fi ISO 9001 (Sistemul de management al calităţii), OHSAS 18001 (sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale) şi schema comunitară de eco-management şi audit EMAS.

Un management al mediului eficient aduce companiilor nu numai avantaje ecologice, ci şi economice, cum ar fi reducerea deşeurilor, a consumului de apă, energie şi ambalaje. Reducerea proceselor ce pot dăuna sănătăţii şi mediului vor duce la diminuarea riscului de a fi acuzat pentru acestea. Acest lucru va fi o recompensă atât pentru mediu, cât şi pentru companie. Câştigarea şi menţinerea cotei de piaţă prin promovarea unei imagini organizaţionale „verzi”, precum şi strategiile de management tehnic şi economic al problemelor de mediu duc la îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile şi la poziţionarea pe piaţa internaţională ca şi companie competitivă.

DEKRA Certification S.R.L.

Cluj-Napoca, Str.C-tin Brâncuşi Nr.131

Tel. 0264.443.598

Fax. 0264.441.393

E-mail: dekra@dekracert.ro

www.dekra-certification.ro

Muntean Ionuţ

Responsabil vânzări

0723.344.060

muntean.ionut@dekracert.ro